Op de medische faculteiten in Nederland neemt het aantal promovendi dat onderzoek van onderwijs verricht toe. Dat betekent dus steeds meer medisch onderwijskundig onderzoek! Dat is verheugend. Anderzijds werken nogal wat promovendi in het medisch-onderwijskundige onderzoek relatief geïsoleerd. Medisch onderwijs wordt in sommige gevallen gezien als een toevallig onderwerp waarop ook gepromoveerd kan worden. Langzamerhand is er in Nederland echter een rijke traditie aan het ontstaan in dit type onderzoek, gesteund door een toenemende hoeveelheid literatuur en jaarlijks toenemend aantal promoties.

Daarom heeft een groep (drs Monica van de Ridder, AIO UMC Utrecht, prof.dr. Cees van der Vleuten, UM, prof.dr. Albert Scherpbier, UM, prof.dr. Olle ten Cate, UMC Utrecht en toenmalige voorzitter NVMO) indertijd het initiatief genomen promovendi in medisch-onderwijskundig onderzoek en hun promotoren de gelegenheid te bieden met elkaar in contact te treden, ervaringen uit te wisselen en het terrein van het medisch-onderwijskundig onderzoek te verkennen.

Op deze bijeenkomsten kunnen promovendi met medisch- onderwijskundig onderzoek onderzoekservaring en informatie uitwisselen, onder leiding van experts. Op die manier:
• onderling kennis genomen worden van het medisch onderwijskundig onderwijsonderzoek dat in Nederland plaats vindt,
• kan gezamenlijk worden gewerkt aan de kwaliteit: presenteren, bekritiseren en leren. Promovendi kunnen profiteren van de verschillende expertise,
• is er een mogelijkheid om tot verdere kennismaking en uitwisselen van informatie en ervaringen te komen.

Naar aanleiding van het succes van de eerste promovendi dag is besloten hieraan jaarlijks een vervolg te geven.


Opgave voor het Promovendinetwerk bij Marijke Sterman secretariaat@nvmo.nl