Tweejaarlijkse NVMO-prijs Beste Proefschrift 2016


Shortlist genomineerden 


De jury heeft 22 dissertaties toegestuurd gekregen. Omdat er 2 juryleden waren die actief betrokken zijn bij 2 van de dissertaties, is dr. Marian Govaerts, laureaat van de prijs in 2012, aan de jury toegevoegd.

Het resultaat van het  jury beraad is de volgende shortlist (in alfabetische volgorde):

  1. Dr Harold Bok – Competency-based Veterinary Education - an integrative approach to learning and assessment in the clinical workplace
  2. Dr H. Carrie Chen – Early Learner Engagement in the Clinical Workplace
  3. Dr Karen Hauer – Evaluating Clinical Trainees in the Workplace. On Supervision, Trust and the Role of Competency Committees

Tijdens het NVMO Congres 2016 is op donderdagochtend 17 november van 12.00-13.15 uur een sessie geprogrammeerd (sessie A3), waar de drie genomineerden een korte presentatie zullen geven over hun proefschrift. De winnaar wordt ook tijdens het NVMO Congres bekend gemaakt en wel op vrijdag 18 november om 9.15 uur.

Doel van de prijs

• Stimuleren van excellent onderzoek in de medische onderwijskunde. Met medisch onderwijs wordt gedoeld op het gehele gebied van onderwijs in de (dier-) gezondheidszorg. 
• Belonen van excellente jonge onderzoekers in de medische onderwijskunde. 

De jury

Prof.dr. Olle ten Cate (Universiteit Utrecht), voorzitter
Prof.dr. Anselme Derese (Universiteit Gent)
Dr. Marian Govaert (Universiteit Maastricht)
Dr. Rashmi Kusurkar (VU medisch centrum Amsterdam)
Prof.dr. Patricia O’Sullivan (University of California San Francisco)
Prof.dr. Steven Durning (Unified Services University, Bethesda Maryland)

Werkwijze
1. Alle proefschriften medische onderwijskunde bekend bij de NVMO dingen in beginsel mee.
2. Van alle proefschriften worden vier exemplaren toegezonden aan de NVMO.
3. De promotoren wordt gevraagd emailadressen te verschaffen van de leden van de beoordelingscommissie / promotiecommissie. Vanuit de NVMO wordt deze beoordelaars gevraagd of het proefschrift in aanmerking kan komen voor de tweejaarlijkse NVMO prijs voor het beste proefschrift, met een korte argumentatie.

Ieder proefschrift dat door iemand genoemd wordt als in aanmerking komend wordt beoordeeld door de jury. De shortlist van genomineerden wordt in september 2016 gepresenteerd. De winnaar wordt tijdens de eerste dag van het NVMO Congres in november 2016 bekendgemaakt. Dan wordt ook de prijs uitgereikt.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1.500,- euro en een oorkonde.

Criteria voor deelname
De promovendus moet gepromoveerd zijn aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit. De begeleidende hoogleraar moet een leerstoel op het terrein van onderwijs in de gezondheidszorg onderwijs hebben. Er promoveren soms buitenlanders bij Nederlandse of Vlaamse promotoren. Zij dingen desgewenst ook mee. De begeleidende promotores moeten betrokken zijn bij de ontwikkeling van) het medisch onderwijs en tenminste één daarvan moet lid zijn van de NVMO.

Insturen proefschriften

De promotoren worden van harte uitgenodigd na te gaan wie van hun promovendi van 2014 en 2015 in aanmerking kunnen komen voor de NVMO-prijs voor het beste proefschrift medisch onderwijs en hen op de hoogte te stellen van de mogelijkheid om mee te dingen. Belanghebbenden worden verzocht om vóór 1 mei 2016 vier exemplaren van het proefschrift, alsmede een PDF-versie per email, naar de jury toe te sturen, voorzien van een aanbevelingsbrief in het Engels van een promotor of co-promotor. Dat kan naar:

Universitair Medisch Centrum Utrecht
Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding
t.a.v. mw. Linda Molman
Hijmans van den Berghgebouw, kamer 4.05
Postbus 85500
3508 GA  Utrecht

Email: l.molman@umcutrecht.nl