Tweejaarlijkse NVMO-prijs Beste Proefschrift 2012

Prijs voor het beste proefschrift 2012

Tijdens het congres is de prijs voor het beste proefschrift uit de jaren 2010/2011 uitgereikt. De jury besloot de prijs toe te kennen aan Marjan Govaerts.

 

Juryrapport

Er waren 6 proefschriften ingediend:

Marjan Govaerts:           
Climbing the pyramid: towards understanding performance assessment

Marjolein Heijne-Penninga                     
Open-book tests assessed: quality, learning behaviour, test time and performance

Karlijn Overeem                         
Doctor performance assessment: development and impact of a new system 

Henk Schreuder                            
Advances in Training for laparoscopic and robotic surgery

Barbara Schout
Training in Urology: from virtual to reality

Wemke Veldhuizen
Challenging the patient-centred paradigm: designing feasible guidelines for doctor-patient communication.

Elk proefschrift is beoordeeld door 2 juryleden. Op basis van deze oordelen is een rangorde bepaald. De jury was onder de indruk van de kwaliteit van de proefschriften en het grote aantal artikelen dat reeds gepubliceerd was tijdens het moment van promoveren. De drie genomineerde proefschriften zijn die van Marjan Govaerts, Karlijn Overeem en Wemke Veldhuizen.

Het proefschrift van Marjan Govaerts werd als beste beoordeeld. Haar onderzoek bestaat uit een aantal studies naar aspecten van toetsing van performance (het ‘does’- niveau in Miller’s piramide). In haar onderzoek werden relevante problemen aan de orde gesteld (1) de bruikbaarheid van performance-based tests in relatie tot het taak domein, (2) de verbetering van test efficiëntie, (3) de bruikbaarheid van een systematische en semi-gestandaardiseerde benadering van performance beoordelingen in coschappen, (4) factoren die beoordelingen in de praktijk beïnvloeden en (5) cognitieve processen die ten grondslag liggen aan expertoordelen.

De jury heeft veel waardering voor het feit dat de studies een relevante bijdrage leveren aan theoretische perspectieven betreffende performance toetsing en de daarbij behorende beoordelingsproblematiek. Daarnaast waardeert de jury het dat gebruik is gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes. Ten tijde van het verschijnen van het proefschrift waren 5 van de 6 studies gepubliceerd, waarvan 4 in Advances in Health Science Education.

 

Doel van de prijs

• Stimuleren van excellent onderzoek in de medische onderwijskunde. Met medisch onderwijs wordt gedoeld op het gehele gebied van onderwijs in de (dier-) gezondheidszorg. 
• Belonen van excellente jonge onderzoekers in de medische onderwijskunde. 

De jury
Prof.dr. Janke Cohen-Schotanus (Groningen), voorzitter
Prof.dr. Joke Denekens (Antwerpen)
Prof.dr. Diana Dolmans (Maastricht)
Prof.dr. Maas Jan Heineman (Amsterdam)

Werkwijze
1. Alle proefschriften medische onderwijskunde bekend bij de NVMO dingen in beginsel mee.
2. Van alle proefschriften worden vier exemplaren toegezonden aan de NVMO.
3. De promotoren wordt gevraagd emailadressen te verschaffen van de leden van de beoordelingscommissie / promotiecommissie. Vanuit de NVMO wordt deze beoordelaars gevraagd of het proefschrift in aanmerking kan komen voor de tweejaarlijkse NVMO prijs voor het beste proefschrift, met een korte argumentatie.

Ieder proefschrift dat door iemand genoemd wordt als in aanmerking komend wordt beoordeeld door de jury. De shortlist van genomineerden wordt in september 2012 gepresenteerd. De winnaar wordt tijdens de eerste dag van het NVMO Congres in november 2012 bekendgemaakt. Dan wordt ook de prijs uitgereikt.

Criteria voor deelname
De promovendus moet gepromoveerd zijn aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit. De begeleidende hoogleraar moet een leerstoel op het terrein van onderwijs in de gezondheidszorg onderwijs hebben. Er promoveren soms buitenlanders bij Nederlandse of Vlaamse promotoren. Zij dingen desgewenst ook mee. De genomineerden en hun promotores moeten lid zijn of worden van de NVMO.

Tijdsperiode en uitreiking
De promotiedatum moet liggen tussen 1 januari 2010 en 31 december 2011. De uitreiking vindt plaats tijdens het NVMO Congres in november 2012.

Inzending
Belanghebbenden worden verzocht om vóór 15 april 2012 vier exemplaren van het proefschrift te sturen naar

de jury voor de NVMO Prijs Beste Proefschrift,
t.a.v. mw. Tineke Bouwkamp-Timmer
UMCG
Centrum Onderzoek en Innovatie Medisch Onderwijs Onderwijsinstituut Medische Wetenschappen
Sector F
Postbus 196
9700 AD Groningen.