Tweejaarlijkse NVMO-prijs Beste Proefschrift 2010

Doel van de prijs

• Stimuleren van excellent onderzoek in de medische onderwijskunde. Met medisch onderwijs wordt gedoeld op het gehele gebied van onderwijs in de (dier-) gezondheidszorg. 
• Belonen van excellente jonge onderzoekers in de medische onderwijskunde. 

De jury
Prof.dr. Janke Cohen-Schotanus (Groningen), voorzitter
Prof.dr. Joke Denekens (Antwerpen)
Dr. Diana Dolmans (Maastricht)
Prof.dr. Maas Jan Heineman (Amsterdam)

Werkwijze
1. Alle proefschriften medische onderwijskunde bekend bij de NVMO dingen in beginsel mee.
2. Van alle proefschriften worden twee exemplaren toegezonden aan de NVMO.
3. De promotoren wordt gevraagd emailadressen te verschaffen van de leden van de beoordelingscommissie / promotiecommissie. Vanuit de NVMO wordt deze beoordelaars gevraagd of het proefschrift in aanmerking kan komen voor de tweejaarlijkse NVMO prijs voor het beste proefschrift, met een korte argumentatie.

Ieder proefschrift dat door iemand genoemd wordt als in aanmerking komend wordt beoordeeld door de jury. De shortlist van genomineerden wordt in september 2010 gepresenteerd. De winnaar wordt tijdens de eerste dag van het NVMO Congres in november 2010 bekendgemaakt. Dan wordt ook de prijs uitgereikt.

Criteria voor deelname
De promovendus moet gepromoveerd zijn aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit. De begeleidende hoogleraar moet een leerstoel op het terrein van onderwijs in de gezondheidszorg onderwijs hebben. Er promoveren soms buitenlanders bij Nederlandse of Vlaamse promotoren. Zij dingen desgewenst ook mee. De genomineerden en hun promotores moeten lid zijn of worden van de NVMO.

Tijdsperiode en eerste uitreiking
De promotiedatum moet liggen tussen 1 januari en 31 december 2 jaar later. De eerste periode betreft 1 januari 2008 en 31 december 2009. De eerste uitreiking vindt plaats tijdens het NVMO Congres in november 2010.


Genomineerden
Pim Teunissen (Amsterdam)     Unravelling learning by doing
Kristin Hendrickx (Antwerpen)    Klinische en communicatieve vaardigheden van het intiem onderzoek
Leo Aukes (Groningen)             Personal Reflection in Medical Education
Ally van Hell (Groningen)          The clinical clerkship Environment
Erik Driessen (Maastricht)         Educating the self critical doctor
Gerard Baars (Rotterdam)         Factors related to student achievement in medical school
Debbie Jaarsma (Utrecht)         Developments in Veterinary Medical Education
Nigel Turner (Utrecht)               Evaluation of the effects of the Advanced Paediatric Life Support course

Winnaar
Pim Teunissen (Amsterdam)     Unravelling learning by doing

 

Het onderzoek gaat over het leren van arts-assistenten in opleiding op de werkplek. Er zijn studies gedaan naar factoren die leren op de werkplek, beïnvloeden, het effect van priming bij het beoordelen van medische casuïstiek en factoren die feedback zoekgedrag beïnvloeden. Daarnaast is er een studie waarin theorieën op een rij zijn gezet die een rol spelen bij werkplekleren. Tot slot worden praktische richtlijnen gegeven.

Vanuit verschillende theoretische perspectieven, is er gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes. De experimentele studies zijn vernieuwend. Ten tijde van het verschijnen van het proefschrift waren 5 van de 6 studies gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften: Academic Medicine, Medical Education en het British Medical Journal.