In november 2009 is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVMO besloten om een tweetal prijzen in het leven te roepen: voor het beste Proefschrift en voor de beste Onderwijsinnovatie.

De prijs voor het beste Proefschrift is inmiddels viermaal uitgereikt tijdens het NVMO Congres 2010, 2012, 2014 en 2016, en de prijs voor de beste Onderwijsinnovatie is drie keer uitgereikt: in 2011, 2013 en 2015.

Het reglement van de Prijs voor de Beste Onderwijsinnovatie kunt u hier raadplegen.

Het NVMO bestuur doet hierbij een oproep aan alle onderwijs- en opleidings­directeuren om voor de vierde maal een Onderwijsinnovatieproject voor deze prijs voor te dragen. Alle NVMO leden kunnen projecten onder de aandacht van onderwijs- en opleidings­directeuren brengen. 

De uiterste inleverdatum is 1 juni 2017. De winnaar zal bekend worden gemaakt tijdens het congres 2017. 

De jury bestaat uit:
Drs. Adriaan Norbart, LUMC, voorzitter
Dr. Cor Postma, Radboudumc, Nijmegen
Dr. Barbara Schout, Alrijne Ziekenhuis
Drs. Bernadette Snijders-Blok, AMC
Dr. Renée Stalmeijer, Fac. Health, Medicine & Life Sciences, Maastricht

U kunt uw compacte voorstel(len), waar nodig vergezeld van bijlagen, bij voorkeur digitaal (maar eventueel ook hardcopy) insturen naar de voorzitter van de jury,
A.F. Norbart, a.f.norbart@lumc.nl,
adres: Bellamystraat 94B, 1053 BP  Amsterdam

Zowel de Jury als het NVMO bestuur rekenen op een ruim aanbod van geslaagde Onderwijsinnovatieprojecten waaruit gekozen kan gaan worden.