Tweejaarlijkse NVMO-prijs Beste Onderwijsinnovatie 2013


Het doel van de prijs

-  Stimuleren van excellente onderwijsinnovatie in het medische onderwijs
-  Belonen van excellente onderwijsontwikkelaars in de medische onderwijskunde

De werkwijze

Alle onderwijsinnovatieve projecten binnen het medisch onderwijs aan Hogescholen en Universiteiten in Nederland en België kunnen in beginsel meedingen. Criteria, waaraan deze projecten zouden moeten voldoen, zijn: een onderwijsvernieuwing die

-  zich onderscheidt van bestaande methoden
-  in de laatste vijf jaar is ontwikkeld
-  zo nauwkeurig gedocumenteerd is dat hij uitvoerbaar is door anderen
-  met succes sinds tenminste een jaar wordt toegepast, hetgeen met evaluatieresultaten
   wordt gestaafd
-  breder toepasbaar is dan binnen de eigen instelling
-  die beschreven is in een artikel in de medische onderwijsliteratuur (tenminste ‘submitted’)

Het innovatie project dient te zijn ontwikkeld en geïmplementeerd in een periode van 2 tot 3 jaar voor indiening voor de prijs. Zodoende kan het criterium van duurzame invoering en evaluatie worden voldaan.

 

Jury 2013

De jury bestond uit:

Dr. Arnout Jan de Beaufort, kinderarts, LUMC
Dr. Jan–Hindrik Ravesloot, fysioloog, AMC
Dr. Ineke Wolfhagen, onderwijskundige, Universiteit Maastricht
Prof.dr. Roy Remmen, huisarts, Universiteit Antwerpen
Prof.dr. Rein Zwierstra, docent, UMCG; voorzitter

 

Genomineerden 2013

Shortlist  (in alfabetische volgorde van de auteursnamen.)

G.J. Bok, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht: Digitaal, longitudinaal en competentiegericht begeleidings- en toetsprogramma voor de Master Diergeneeskunde.

G. Tsakitzidis, Centrum Huisartsgeneeskunde Universiteit Antwerpen: Interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg.

E. Wouters, Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven: Minor Gezondheidszorg en Technologie.


Prijswinnaar 2013

E. Wouters, Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven: Minor Gezondheidszorg en Technologie.

De laudatio werd uitgesproken door de voorzitter Rein Zwierstra.