Beste Proefschrift en Beste Onderwijsinnovatieprijs

 

Inleiding en achtergrond

 

De NVMO heeft als hoofdmissie: bevorderen van ontwikkeling en onderzoek van onderwijs.

Het in november 2006 vastgestelde NVMO-beleidsplan 2007-2012 maakt melding van het streven om binnen de NVMO meer aandacht te besteden aan prijzen: “Het bestuur is voornemens in de komende jaren haar waardering voor bijzondere activiteiten van leden op het gebied van onderwijs in de gezondheidszorg sterker tot uitdrukking te brengen in de vorm van prijzen en erkenningen voor gerichte activiteiten. Dit beleid zal in de 2007 gestalte krijgen.” Dat is (nog) niet geschied, maar gaat nu gestalte krijgen.

Op het terrein van onderzoek is het voorstel om vanaf 2010 een tweejaarlijkse NVMO-prijs voor beste proefschrift medisch onderwijs uit te reiken.

Op het terrein van onderwijsinnovatie is het voorstel om vanaf 2011 een twee­jaarlijkse NVMO-prijs voor het beste project op het gebied van de ontwikkeling van medisch onderwijs in te stellen.

 

Jurysamenstellingen

 

De jury voor de selectie van Beste Proefschrift bestaat uit tenminste 4 gepromoveerde deskundigen (leden van de NVMO) en de winnaar van de prijs in de vorige ronde. Bij de selectie van de beste van de 3 genomineerde proefschriften wordt tenminste een buitenlandse onderzoeker betrokken als aanvullend lid van de jury.

De jury voor de selectie van Beste Onderwijsinnovatie bestaat uit tenminste vier deskundigen (leden van de NVMO) die ruime ervaring hebben met onderwijsvernieuwing en actief zijn als docent in Nederland of Vlaanderen.