Tijdschrift voor Medisch Onderwijs (TMO)

 

Het Tijdschrift voor Medisch Onderwijs is met ingang van het jaar 2012 overgegaan in het Engelstalige tijdschrift Perspectives on Medical Education.

In mei 1982 verscheen het Bulletin Medisch Onderwijs (BMO) voor het eerst. In hun redactioneel spraken de initiatiefnemers, Caspar Bleijs, Herman van Rossum en Maarten Verwijnen, de verwachting uit dat het Bulletin een “uitwisselings­plaats zal worden voor ideeën, plannen en pogingen om het medisch onderwijs te verbeteren”. In de jaren daarop volgend groeide de animo voor het Bulletin gestaag en werd de uitgave vanaf 1993 geprofessionaliseerd en kon het Bulletin vier keer per jaar verschijnen.

In 2000 werd na een lange discussie de naam “Bulletin” vervangen door “Tijdschrift” en was daarmee het Tijdschrift voor Medisch Onderwijs geboren. Tegelijk met de naamsverandering werden ook de productie en verspreiding van het Tijdschrift verbeterd dankzij de medewerking van uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum. En zo onderging het Tijdschrift van aanvankelijk een bundeling van A4-tjes bijeengebonden door twee nietjes een metamorfose tot een volwaardig tijdschrift. De initiatiefnemers uit 1982 hebben met hun eerste Bulletin aan de wieg gestaan van een tijdschrift dat als één van de meest zichtbare “producten” van de Nederlandse Vereniging van Medisch Onderwijs een erkend forum werd voor medisch onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Dertig jaargangen na het eerste Bulletin is dus weer een volgende stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 is het tijdschrift Engelstalig geworden en heeft het een nieuwe naam gekregen: Perspectives on Medical Education (PME). Door een verdere professionalisering van het redactieproces is het tijdschrift niet alleen voor iedereen digitaal toegankelijk, maar zijn de artikelen ook terug te vinden via PubMed.

 

ARCHIEF

TMO online
TMO is vanaf jaargang 2000 Online vrij beschikbaar in pdf formaat.

In tegenstelling tot eerdere meldingen, zijn alle artikelen nu toe te downloaden.


Inhoud 1982-2006
Raadpleeg hier de Cumulatieve indexlijst van Auteurs.