Archief Bulletin Medisch Onderwijs 1982-1999

Hieronder treft u een chronologische lijst aan van alle artikelen die verschenen zijn in het Bulletin Medisch Onderwijs (1982 t/m 1999), het Tijdschrift van de NVMO, dat later is gaan heten “Tijdschrift voor Medisch Onderwijs” en sinds 2012 “Perspectives on Medical Education”.

Zoeken in deze lijst gaat via de zoekoptie van uw browser. In Internet Explorer opent zich met 'CTRL F' een zoekfunctie, waarin u een of meer woorden uit de gezocht referentie kunt intypen en die u dan door de lijst naar de publicaties leidt met deze term. Met een muisklik op de titel downloadt u het artikel.

1.   

Cate ThJ ten, Heymans HSA. Studenten die de colleges geven? Bulletin Medisch Onderwijs 1982;1(1):3-4.

2.   

Bleys FC. De co-kaart als middel tot kwaliteitsverbetering van het juco-schap. Bulletin Medisch Onderwijs 1982;1(1):5-7.

3.

Verwijnen GM. Drie in één, over probleemoplossen in het medisch onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1982;1(1):8-13.

4.

Bleys FC. Een nieuwe studie 'Algemene Gezondheidszorg' te Rotterdam, een interview met Prof. J. Moll. Bulletin Medisch Onderwijs 1982;1(1):14-6.

5.

Snellen HAM. Schriftelijke simulaties in het medisch onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1983;2(1):2-7.

6.

Bender W. Studenten de mond gesnoerd door autoritijd? Bulletin Medisch Onderwijs 1983;2(1):8-9.

7.

Bleys FC. De verscheurde status. Bulletin Medisch Onderwijs 1983;2(1):10-2.

8.

Rietmeijer EFH, Tromp JHM. Een nieuw onderwijsmodel aan de opleiding Fysiotherapie in Den Haag. Bulletin Medisch Onderwijs 1983;2(1):13-8.

9.

Rossum H van, Lunsen R van. AMEE-conferentie 1982 te Cambridge. Bulletin Medisch Onderwijs 1983;2(1):19-23.

10.

Verwijnen GM. Ter lering ende vermaak. Bulletin Medisch Onderwijs 1983;2(1):27-8.

11.

Moll J. In Querido stijl. Bulletin Medisch Onderwijs 1983;2(2):2-6.

12.

Kalsbeek F. Een wekelijkse oefening in praktische farmacotherapie. Bulletin Medisch Onderwijs 1983;2(2):7-10.

13.

Lugt J van der. Blokken in Amsterdam. Bulletin Medisch Onderwijs 1983;2(2):11-2.

14.

Bleys FC, Thijs L. Eén jaar co-kaart nieuwe stijl in Utrecht. Bulletin Medisch Onderwijs 1983; 2(2):13-4.

15.

Bleys FC. Symposium on problem based learning. Bulletin Medisch Onderwijs 1983;2(2):15-6.

16.

Bleys FC. 'De Medicijnkast'. Bulletin Medisch Onderwijs 1983;2(2):20.

17.

Metsemakers JFM. De probleemgeoriënteerde verslaglegging als onderwijsmiddel. Bulletin Medisch Onderwijs 1983;2(3):2-6.

18.

Wenink ACG. Anatomie in vivo in het medisch onderwijs: een goed begin is het halve werk. Bulletin Medisch Onderwijs 1983;2(3):7-10.

19.

Bleys FC. Het farmacotherapie-onderwijs - werkelijk zo'n probleem? Bulletin Medisch Onderwijs 1983;2(3):11-4.

20.

Vries ThPGM de. Een onderwijsprogramma farmacotherapie in Groningen. Bulletin Medisch Onderwijs 1983;2(3):15-24.

21.

Bleys FC, Rossum HJM van. Het 12e jaarlijkse congres van de Association for Medical Education in Europe (AMEE). Bulletin Medisch Onderwijs 1983;2(3):25-9.

22.

Beukers H. Van klinische avond tot Boerhaavecursus, een Leids stukje historie. Bulletin Medisch Onderwijs 1984;3(1):2-6.

23.

Leeuwen YD van, Sprooten-van Hoof MABJ. Toetsing van 'medisch denkelen'. Bulletin Medisch Onderwijs 1984;3(1):7-11.

24.

Hermans J. Korter beter, veel beter! Bulletin Medisch Onderwijs 1984;3(1):12-3.

25.

Bleys FC. Amerikaanse schetsen. Bulletin Medisch Onderwijs 1984;3(1):14-8.

26.

Moll H. Twee anatomen namen afscheid. Bulletin Medisch Onderwijs 1984;3(2):2-3.

27.

Delawi I. De medische opleiding en de buitenlandse patiënt. Bulletin Medisch Onderwijs 1984;3(2):4-7.

28.

Bleys C. Affiliatie toen, nu en in de toekomst. Bulletin Medisch Onderwijs 1984;3(2):8-12.

29.

Bleys C. De niet-gesimuleerde, niet-geprogrammeerde patiënt. Bulletin Medisch Onderwijs 1984;3(2):13-8.

30.

Bergsma J. Patiëntendemonstraties, traditie en innovatie. Bulletin Medisch Onderwijs 1984;3(2):19-20.

31.

Bleys C. Het jaarlijkse AMEE congres. Bulletin Medisch Onderwijs 1984;3(2):21.

32.

Leeuwen Y van, Thiel J van, Kuypers J, Bartholomeus P, Metsemakers J. Verslag van de studiedag van de NVMO over Computer Ondersteund Medisch Onderwijs (COMO). Bulletin Medisch Onderwijs 1985;4(1):2.

33.

Verbeek HA. Computer Ondersteund Medisch Onderwijs (COMO). Bulletin Medisch Onderwijs 1985;4(1):3-6.

34.

Putte E van de, Kagie M. Van consument tot producent. Hoe student(assistent)en meewerken aan het maken en uittesten van computerprogramma's voor medische studenten. Bulletin Medisch Onderwijs 1985;4(1):7-11.

35.

Bleys C. De computer in het medisch onderwijs: het geheime wapen van de reactie? Bulletin Medisch Onderwijs 1985;4(1):14-7.

36.

Tammer RMG, Boere EJ. Een vergelijkende studie van zelf-beoordeling en docent-beoordeling bij het afnemen van de anamnese. Bulletin Medisch Onderwijs 1986;5(1):2-9.

37.

Bleys C, Smal K. De basisopleiding geneeskunde: een school voor koekenbakkers? Bulletin Medisch Onderwijs 1986;5(1):10-1.

38.

Heijlman J. Impressies uit Jeruzalem. Bulletin Medisch Onderwijs 1986;5(1):12-3.

39.

Dokter HJ, Roelink H. Het jaarcongres van de "Association for Medical Education in Europe" te Jeruzalem. Bulletin Medisch Onderwijs 1986;5(1):14-7.  

40.

Metz J. Disseminatie van het ALCO over andere faculteiten in Nederland. Bulletin Medisch Onderwijs 1986;5(1):18-24.

41.

Rossum HJM van, Scherpbier A, Hoeks Th, Hiemstra R. Verslag Conferentie Ottawa en werkbezoek McMaster University. Bulletin Medisch Onderwijs 1986;5(1):25-32.

42.

Scherpbier AJJA. Het artsexamen: de Nederlandse situatie. Bulletin Medisch Onderwijs 1987;6(1):3-4 

43.

Metz JCM. Het artsexamen: een theoretisch overzicht. Bulletin Medisch Onderwijs 1987;6(1):5-8.

44.

Dolmans WMV. M.D.-examination in Tanzania. Bulletin Medisch Onderwijs 1987;6(1):9.

45.

Bouman LN, Dokter HJ. Verslag van de AMDE/AMEE Joint Regional Session for Europe. Bulletin Medisch Onderwijs 1987;6(1):14-5.

46.

Moll J. Militair geneeskundig onderwijs, 1822-1865. Bulletin Medisch Onderwijs 1987;6(1):16-8.

47.

Leeuwen Y van. Verslag van het congres 'Evaluation in Medical Education' te Beersheva, mei 1987. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(1):2-6.

48.

Lunsen HW van, Scherpbier AJJA. Toetsing in beweging: congresverslag van The Second Ottawa Conference on Assessing Clinical Competence, 27-30 juni 1987. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(1):7-9.

49.

Moll J. Toetsing, een gesprek. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(1):10-8.

50.

Scherpbier AJJA, Hiemstra RJ, Soeters D. Examens in de tweede fase aan de Medische Faculteit in Groningen. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(1):19-22.

51.

Moll J. Voortreffelijk onderwijs over onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(1):23-4.

52.

Scherpbier AJJA, Lunsen HW van, IJspeert-Gerards MH, Soeters D. Het diaspreekuur. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(2):1-4.

53.

Tromp JHM. Modulair onderwijs, vernieuwing of verpakking? Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(2):5-10.

54.

Moll J. Curriculumherziening in Maastricht. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(2):11-6.

55.

Bouman LN. Is geluk alleen met de dommen? Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(2):23-5.

56.

Hoeks TWM, Ham I van. Kwaliteitsbewaking in het wetenschappelijk onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(2):26-9.

57.

Scherpbier AJJA, Verwijnen GM, Espoir NEJC l', Metz JCM, Vleuten CPM van der, Rossum HJM van. Het artsexamen in discussie. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(2):30-5.

58.

Tilburg M van. Het instructievrouwen-project in Groningen. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(3):1-4.

59.

Andringa HH. Het andrologisch onderzoek; een overzicht van praktische vaardigheidstrainingen. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(3):5-8.

60.

Zuidweg J, Tan LHC, Leeuwen YD van, Geldorp G van. Kennis en vaardigheid met betrekking tot patiënten met diabetes mellitus bij aanstaande huisartsen. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(3):9-11

61.

Moll J. Toetsingsspecialisten in actie. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(3):12-5.

62.

Hoeks ThWM. De wetenschappelijke stage in het medisch onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(3):16-20.

63.

Bouman LN. Het nut van een onwetenschappelijke stage. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(3):21-2.

64.

Pollemans MC, Tan LHC. Samenwerking in de beroepsopleiding tot huisarts. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(3):23-7.

65.

Hoekstra GR, Bender W. Controversen als onderwijsthema. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(3):28-32.

66.

Scherpbier AJJA, Hiemstra RJ, Zwierstra RP, Brink PRG, Bender W. Een stationsexamen tijdens de regiodag Chirurgie. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(3):33-7.

67.

Bergh CG van den. Een dankbare vorm van onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(4):1-3.

68.

Bouman LN. Verslag van de jaarvergadering van de Association for Medical Education in Europe (AMEE), 5-9 september 1988, te Istanbul. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(4):5-7.

69.

Staa A van, Fraza L. De triomf van de non-structuur in het medisch onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(4):8-13.

70.

Bender W. Foute antwoorden: onwetendheid of deviant gedrag? Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(4):14-6.

71.

Gerritsma J. Utrecht kiest exact. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(4):17-8.

72.

Moll J. Een nieuwe faculteit, "Een geheel nieuw curriculum". Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(4):19-22.

73.

Vleuten CPM van der, Luijk S van. Van actie naar praktijk: reactie op Moll's "Toetsingsspecialisten in actie". Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(4):23-5.

74.

Moll JW. Ontwikkelingen op het terrein van de nascholing in de geneeskunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1988;7(4):26-32.

75.

Cate ThJ ten. De Constante van Bender. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(1):2-3.

76.

Verwijnen GM. Foute Antwoorden: Bender vervolgd. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(1):4-13.

77.

Bender W. Foute Antwoorden: een kort weerwoord. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(1):14.

78.

Veehof LGJ. Praktisch Huisartsgeneeskundig Onderwijs in Groningen. Een blokcursus in het vierde studiejaar. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(1):15-7.

79.

Lunsen HW van. Vaardigheidstraining Gynaecologisch Onderzoek 1981-1989 nader beschouwd; een (r)evolutie in het medisch onderwijs? Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(1):18-23.

80.

Weel-Baumgarten EM van. Hetero-Anamnesetraining met hulp van Simulatiemoeders. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(1):24-7.

81.

Scherpbier AJJA. "The Ministerial Consultation for Medical Education in Europe" te Lissabon. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(1):28-9.

82.

Stam J. Selectie of loting, het ongeluk van de slimmen. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(1):30-2.

83.

Metz JCM, Bulte JA. Medische Kennis bij (beginnende) Co-assistenten. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(1):33-7.

84.

Baneke JJ. Selectie van artsen in het bijzonder vóór of tijdens de studie geneeskunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(2):42-9.

85.

Rossum HJM van, Meinders AE, Bender W. Dialoog in de collegezaal rond diagnostisch denken. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(2):50-1.

86.

Imbos TJ. Foutieve interpretatie of deviant gedrag? Commentaar op Benders weerwoord. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(2):52-3.

87.

Straaten JHM van der. Het gebruik van educatieve auteurssystemen voor computerondersteund onderwijs in de geneeskunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(2):54-9.

88.

Spaendonck KPM van. Functionele klachten in het algemeen co-assistentschap. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(2):60-2.

89.

Scherpbier AJJA, Metz JCM. Co-assistentschap: een stage? Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(2):64-7.

90.

Postma CT, Metz JCM. Het ALCO-schap in Nijmegen. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(2):68-71.

91.

Bleys FC. Klinische epidemiologie, ook in Utrecht in opmars. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(2):72-5.

92.

Rossum HJM van. Interview met Hermien Zoethout. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(3):81-3.

93.

Blankenstein AH, Schaardenburg SCJ van, Staveren G van. Eerstejaars practicum Huisartsgeneeskunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(3):84-7.

94.

Graaff E de, Berkel HJM van, Drop MJ. Simulatie van Initieel Medisch Probleemoplossen. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(3):88-93.

95.

Ploeg K van der, Scherpbier AJJA, Cohen-Schotanus J. De Verpleegstage, een nieuwe ervaring. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(3):94-7.

96.

Spaendonck KPM van. Gezondheidszorg voor Migranten. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(3):98-9.

97.

Hessen PAW van, Verwijnen GM. Toetsen getoetst. Het beoordelen van toetsvragen in Maastricht. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(3):100-5.

98.

Moll H. Toetsing en nu eens niet in een medische faculteit. Interview met Prof. Hans Crombag. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(3):106-10.

99.

Moll J. De wereld vereenvoudigd, of geneeskunde, medisch onderwijs en wetenschap. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(4):117-9.

100.

Marani E. "De prekliniek bestaat niet meer". Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(4):120-1.

101.

Beeck JA van, Leeuwen Y van, Rethans JJ. Indrukken van TICTAC. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(4):122-5.

102.

Wolfhagen HAP, Gijselaers WH, Stalenhoef BF, Essed GGM. Programma-evaluatie van de co-assistentschappen. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(4):126-30.

103.

Scherpbier AJJA. Een algemene klinische vormingsperiode. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(4):131.

104.

Sinke E, Metz JCM. Begeleiding van co-assistenten. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(4):132-9.

105.

Hiemstra RJ, Bender W, Scherpbier AJJA. De introductiecursus klinische vaardigheden. Bulletin Medisch Onderwijs 1989;8(4):140-7.

106.

Stegeman JH. Een algemene klinische vormingsperiode (1). Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(1):1-2.

107.

Scherpbier AJJA. Een algemene klinische vormingsperiode (2). Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(1):2-3.

108.

Root JMH Op 't. Aard en opzet van de stage praktisch medisch onderwijs in de huisartspraktijk. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(1):4-12.

109.

Pols J. Gespreksvoering en anamnesetraining, de Groningse variant. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(1):14-9.

110.

Bresters DW. Kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs, de rol van de inspectie hoger onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(1):20-5.

111.

Hurk PJ van den, Piket D, Donnison-Speijer JD. Het onderwijs ziekenhuis informatie systeem. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(1):26-8.

112.

Ronteltap CFM. COO in medisch onderwijs vanuit cognitief perspectief. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(1):30-6.

113.

Thung PJ. Wat heet kwaliteit? Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(1):37-40.

114.

Kauer J. Een 'slechte' vraag. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(2):42-3.

115.

Wolfhagen HAP, Root JMH Op 't. Praktisch-Medisch Onderwijs in de huisartspraktijk getoetst. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(2):44-7.

116.

Postma CT. De Interfacultaire Werkgroep Systematische Vaardigheidstraining. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(2):48-9.

117.

Schellekens J, Metz JCM. Extramuraal Co-assistentschap. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(2):50-6.

118.

Schellekens J, Cuisinier M, Smits A, Dulmen S van. 'Het zal de Overgang wel zijn...', een keuze-onderwijsproject. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(2):58-61.

119.

Smal JA. Acht jaar Onderwijsevaluatie: is er iets bereikt? Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(2):62-5.

120.

Ronteltap CFM. Toepassen en Verwerven van Kennis met behulp van de Computer. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(2):66-72.

121.

Soethout MBM, Heijlman J. Beroepsvoorkeur eerstejaars studenten geneeskunde in Nederland. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(3):78-81.

122.

Leeuwen Y van. Vaart in vaardigheden. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(3):82-3.

123.

Hiemstra RJ, Scherpbier AJJA, Kooi-van Hasselt KW. De co-assistentschappen, van dagopleiding naar deeltijdopleiding. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(3):84-6.

124.

Allaart CP, Wijngaard PRA. NEWHUMAN, simulatieprogramma met instructieschil. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(3):88-92.

125.

Bouman LN, Metz JCM. Onwil of onverstand? Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(3):93-5.

126.

Bock GH de, Leeuwen R van, Stavast H. Enkelbandageren door de huisarts; het effect van een vaardigheidstraining. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(3):96-8.

127.

Scherpbier AJJA, Koopal SJA. Basisarts: bevoegd en bekwaam. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(3):99-101.

128.

Metz JCM. Is er leven na BOC? Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(3):102-5.

129.

Scherpbier AJJA. De balans tussen kern- en keuze-onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(3):106-7.

130.

Houtman ILD. Docentkwaliteit. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(3):108-12.

131.

Tan LHC, Foolen CHGM, Pollemans MC, Verwijnen GM. Formatief en summatief, achterhaalde terminologie. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(3):113-5.

132.

Bruin WH de. Het rode oog. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(3):116-7.

133.

Stoelinga GBA. Basisarts: bevoegd, maar waartoe bekwaam. Proceedings Basisarts: bevoegd, maar waartoe bekwaam? Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(4):122-4.

134.

Spreeuwenberg C. Artsexamen: top of flop. Proceedings Basisarts: bevoegd, maar waartoe bekwaam? Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(4):125-9.

135.

Estourgie RJA. Affiliatie: Noodoplossing of noodzaak. Proceedings Basisarts: bevoegd, maar waartoe bekwaam? Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(4):130-3.

136.

 Huisjes HJ. Doel en keuze in de artsopleiding. Proceedings Basisarts: bevoegd, maar waartoe bekwaam? Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(4):134-5.

137.

 Buiting JM. De bevoegdheden van de basisarts. Proceedings Basisarts: bevoegd, maar waartoe bekwaam? Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(4):138-40.

138.

Krol LJ, Groot L de. Het socialisatieproces van co-assistent tot arts. Proceedings Basisarts: bevoegd, maar waartoe bekwaam? Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(4):141-3.

139.

Schultsz B. Het juridisch kader waarbinnen co-assistenten en basisartsen werkzaam zijn. Proceedings Basisarts: bevoegd, maar waartoe bekwaam? Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(4):144-6.

140.

Verhoeff J. De vorming tot basisarts en de medische beroepsuitoefening. Proceedings Basisarts: bevoegd, maar waartoe bekwaam? Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(4):148-51.

141.

Okkerse B. Basisarts: op welke basis? Proceedings Basisarts: bevoegd, maar waartoe bekwaam? Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(4):152-4.

142.

Tan LHC, Düsman H, Foolen CHGM, Pollemans MC. Vaardigheden aan het begin van de beroepsopleiding tot huisarts. Proceedings Basisarts: bevoegd, maar waartoe  bekwaam? Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(4):155-8.

143.

Wijnen WHFW. Ook kwaliteitsbewaking is betrekkelijk. Proceedings Basisarts: bevoegd, maar waartoe bekwaam? Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(4):160-3.

144.

Hoedemaeker PhJ, Jansen FAJ. Landelijk artsexamen" toetssteen of steen des aanstoots. Proceedings Basisarts: bevoegd, maar waartoe bekwaam? Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(4):164-7.

145.

Rossum HJM van. De bekwaamheid van de arts: wat weten we ervan en wat kunnen we ervan weten? Proceedings Basisarts: bevoegd, maar waartoe bekwaam? Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(4):168-73.

146.

Kramer MF. Basisarts: bevoegd en bekwaam. Samenvatting en conclusies. Bulletin Medisch Onderwijs 1990;9(4):176-9.

147.

Vleuten CPM van der, Wijnen WHFW. Niets praktischer dan een goede theorie: Generaliseerbaarheidstheorie als instrument voor betrouwbaarheidsstudies. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(1):2-14.

148.

Pieters MC. Een practicum met meerwaarde, evaluatie van een communicatiepracticum. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(1):15-9.

149.

Moen J, Moll J. Innoveren in universitair onderwijs, de studierichting Beleid en Management Gezondheidszorg te Rotterdam. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(1):20-7.

150.

Henny W. Het schrijven van een leerboek, verslag van een ervaring. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(1):28-9.

151.

Verbeek HA. Afstemming basisopleiding op vervolgopleiding. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(1):30-3.

152.

Moll J. De medische diagnostiek ontraadseld? Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(1):34-40.

153.

Bouman LN. Stroom en tegenstroom in het medisch onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(2):42-4.

154.

Tromp JHM. Stroom en tegenstroom in het hoger beroepsonderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(2):45-51.

155.

Vleuten CPM van der. Toetsing van medische competentie: stand van zaken en ontwikkelingen. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(2):52-63.

156.

Besseling CWM, Cramers PHGJ. Software voor onderwijsbeheer. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(2):64-72.

157.

Vries ThPGM de, Henning RN. Farmacotherapie: Kennen, kunnen of een combinatie? Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(2):73-5.

158.

Pollemans MC, Eekhof JAH, Kramer AWM, Leeuwen YD van. Kennistoetsing bij aanstaande huisartsen. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(2):76-80.

159.

Wolfhagen HAP, Luijk SJ van, Grave WS de. Studiebegeleiding binnen probleemgestuurd onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(3):82-7.

160.

Warndorff DK, Essed GGM. De rol van de docent in het praktisch-klinisch onderwijs. Co-assistentschappen in Zimbabwe en Nederland. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(3):88-92.

161.

Stolk J, Pollemans MC. Instituutsonderwijs in de beroepsopleiding tot huisarts. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(3):94-9.

162.

Moll J, Spaendonck KPM van. De studentenadviseur. Interview met mw. Dr. M.L.I. Coelho. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(3):100-4.

163.

Bender W. Posters als publikaties. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(3):105.

164.

Hut GH, Pols J. "Dat is niet patiëntvriendelijk". Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(3):106-9.

165.

Oosterhuis WW. De demonstratiepatiënt ingeblikt. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(3):110-1.

166.

Scherpenzeel R, Heineman J, Noordenbos G, Winants Y. Doorbreking van seksestereotypen. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(3):112-9.

167.

Koeze J, Verbrugh HS. Filosofie en filosofie-onderwijs in het eerstejaars studieprogramma aan de Faculteit der Geneeskunde in Rotterdam. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(4):121-7.

168.

Bender W. Het nut van Hubelmeijer. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(4):128.

169.

Ronteltap CFM. Landelijke Werkgroep COO-Geneeskunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(4):129.

170.

Cate ThJ ten, Schadé E. Kiezen voor de kwaliteit van het medisch onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(4):130-44.

171.

Gulden JWJ van der. Het co-assistentschap 'buiten het ziekenhuis' eindelijk van start. Bulletin Medisch Onderwijs 1991;10(4):146-51.

172.

Thoben A. Drie jaar spreekuur van een studieadviseur. Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(1):1-6.

173.

Bender W. Flexner. Een eenmansvisitatiecommissie avant la lettre. Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(1):8-13.

174.

Gercama AJ. Het categoriseren van consultopgaven naar moeilijkheidsgraad: De Amsterdam Clinical Challenge Scale (ACCS). Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(1):14-21.

175.

Tan LHC, Foolen CHGM, Vleuten CPM van der. Ontwikkeling van de landelijke consultvoeringstoets voor de beroepsopleiding tot huisarts. Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(1):22-33.

176.

Moll J. Een Nijmeegs organisatiemodel. Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(2):37-9.

177.

Buijs GCM, Pollemans MC, Tan LHC. Een landelijke bank voor onderwijsprogramma's ten behoeve van de beroepsopleiding tot huisarts. Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(2):40-3.

178.

Knol K. De geschiedenis van het medisch onderwijs bezien door een Groninger bril. Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(2):44-50.

179.

Bender W. Flexner over het medisch onderwijs in Europa. Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(2):52-5.

180.

Staveren G van, Booij EJ, Kooter AJ, Gercama AJ, Mulholland H. De Amsterdam Clinincal Challenge Scale (ACCS). Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(2):56-61.

181.

Stolk J, Tan LHC. Opleidingscontacten in de huisartspraktijk. Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(2):62-6.

182.

Vrind SE de, Dekker FW, Sterk CC, Mulder JD. Oogheelkundige vaardigheden in de huisartspraktijk. Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(2):67-71.

183.

Verwijnen GM, Scherpbier AJJA, Tan LHC. Touché...? Een 'klinische les' in toetsontwikkeling. Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(3/4):73-8.

184.

Moll J. Wat een prachtig vak! Aantekeningen bij de facultaire workshops voor docenten in Groningen. Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(3/4):80-4.

185.

Postma CT, Batenburg V, Spaendonck KPM van, Metz JCM. De begeleiding van het persoonlijk functioneren van co-assistenten. Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(3/4):86-95. 

186.

Dolmans DHJM, Wolfhagen HAP, Snellen-Balendong HAM, Heus GCB de. Feedbacklijst tutoren als instrument voor professionalisering van docenten. Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(3/4):96-103.

187.

Quaak MJ, Smal JA. Het gecomputeriseerde afsluitende klinische theorie-examen in Utrecht. Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(3/4):104-8.

188.

Pols J. Eindtermen obstetrie en gynaecologie. Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(3/4):110-5.

189.

Wouda J, Wiel HBM van de. Communicatieve vaardigheden: een diagnose en een advies. Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(3/4):116-8.

190.

Moll J. Nog een Flexner-lezer. Bulletin Medisch Onderwijs 1992;11(3/4):119-21.

191.

Zwierstra RP, Scherpbier AJJA, Schilfgaarde R van. De specialistencursus Heelkunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(1):3-9.

192.

Bouman LN. De eerste leerstoel.... Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(1):10.

193.

Metz JCM. Leren en onderwijzen van geneeskunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(1):11-26.

194.

Dolmans D. Beschrijvende statistiek. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(1):27-32.

195.

Nittel JM. Praktische verloskunde uit het co-assistentschap? Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(1):33-4.

196.

Klazinga NS. Onderwijs in kwaliteitszorg. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(2):43-9.

197.

Batenburg V. Klinische gespreksvoering: het Utrechts model. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(2):50-5.

198.

Ronteltap CFM. De waardering voor computerondersteund onderwijs: het oordeel van de student. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(2):56-64.

199.

Hofstra ML, Boshuizen HPA, Grol RPTM, Hobus PPM, Meijer ME, Jacobs JCG. Aansluiting van nascholing op het kennissysteem van huisartsen. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(2):65-72.

200.

Breukelen G van. Statistische Toetsen en Betrouwbaarheidsintervallen. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(2):73-83.

201.

201. Mameren H van, Wolfhagen HAP, Riksen D. Programma-evaluatie in relatie tot toetsprestaties: een case-study. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(3):91-7.

202.

Boshuizen HPA, Schmidt HG. Kennisontwikkeling en onderwijs in de geneeskunde; een subtiel evenwicht. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(3):98-109.

203.

Smal JA. Associatie en Correlatie. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(3):110-6.

204.

Bender W. Cynisme of Eronie? Een meta-analyse van Erons onderzoek. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(3):117-22.

205.

Moll J, Metz JCM. Enkele vragen en antwoorden over curriculumherzieningen. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(3):123-6.

206.

Nijenhuis EM, Bareman FP, Dokter HJ, Trijsburg RW, Out J, Braams FM. Ontevreden patiënten: het veranderen van de eerste reactie van huisartsen. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(4):139-45.

207.

Schuwirth LWT, Schrander JPP, Vleuten CPM van der. Assistententoets kindergeneeskunde: een beschrijving van de psychometrische eigenschappen. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(4):146-51.   

208.

Cohen-Schotanus J. De invloed van toetsprocedures en examenregels op het studierendement. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(4):152-7.

209.

Frijns P. Variantie-analyse. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(4):158-64.

210.

Zonneveld R. Onderwijs in sociale vaardigheden wordt nog steeds te laag gedoseerd. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(4):165-9.

211.

Leeuwen R van, Bock GH de, Wai CH, Dekker FW. Een cyclus van nascholing voor huisartsen - verschillen deelnemende en niet-deelnemende huisartsen? Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(4):170-2.

212.

Weg N van de, Visser K, Seuren M, Scherpbier AJJA, Wolffenbuttel BHR, Wolfhagen HAP. Tijdsbesteding van co-assistenten nader bekeken. Bulletin Medisch Onderwijs 1993;12(4):173-9.

213.

Fluit CRMG, Metz JCM. Onderwijskundige professionalisering van docenten in het medisch onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(1):2-7.

214.

Vermeulen EJ, Keesen FJM. Onderwijscarrière en functiedifferentiatie. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(1):8-14.

215.

Klazinga NS. Van bijscholing tot opleiding. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(1):15-7.

216.

Baalman VJF. Scholing van professionals. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(1):18-20.

217.

Koppelman GH, Venekamp R, Zwierstra RP. De rol van studenten in de kwaliteitsverbetering van docenten in Groningen. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(1):21-4.

218.

Zwierstra RP, Venekamp R, Koppelman GH. Professionalisering van docenten geneeskunde in Groningen. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(1):25-9.

219.

Scherpbier AJJA, Vleuten CPM van der, Metz JCM. Wetenschappelijk onderwijs en professionalisering. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(1):30-6.

220.

Bender W. Item-analyse. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(1):37-43.

221.

Moll J, Metz JCM. Curriculumherzieningen 2. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(2):52-60.

222.

Strobel R. De regiodag chirurgie: ervaringen van assistenten. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(2):61-3.

223.

Cohen-Schotanus J. Geneeskunde studeren met of zonder biologie in het examenpakket: verschil in prestatie. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(2):64-7.

224.

Leeuwen YD van. Validiteit. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(2):68-72.

225.

Dolmans D, Wolfhagen HAP. Wat stuurt het leren van studenten in probleemgestuurd onderwijs? Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(2):73-9.

226.

Vries OA de. De behoefte aan curriculumherziening. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(2):80-3.

227.

Rossum HJM van, Hiemstra RJ. Het gestructureerd mondeling examen van Curriculum 200 te Groningen: nieuwe wijn in oude zakken. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(2):84-6.

228.

Verwijnen GM. De student als kwaliteitsbewaker. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(2):87-95.

229.

Martens FMJG, Root JMH Op 't, Crebolder HFJM, Vleuten CPM van der, Grol RPTM. Het co-assistentschap huisartsgeneeskunde: leerdoelen en voorwaarden. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(3):97-105.

230.

Grundmeijer HGLM. Patiënten op college: de scola et de vita. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(3):106-9.

231. 

Soethout MBM. Het gebruik van protocollen in het co-assistentenonderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(3):110-4.

232.

Pollemans MC, Düsman H. Klassieke testtheorie en betrouwbaarheid van meetgegevens. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(3):115-20.

233.

Cate ThJ ten. Leren, werken en leren werken in de co-assistentschappen. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(3):121-4.

234.

Bouhuijs PAJ. Karakteristiek van tijdschriften: Gezondheidszorg onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(3):125-6.

235.

Batenburg V. Attitudes van medische studenten: resultaten van een onderzoek. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(3):127-32.

236.

Scherpbier AJJA, Gerwen ALEM van, Bour EM, Vleuten CPM van der, Luijk SJ van. Aanwezigheid bij laboratoriumtrainingen en de prestaties op de vaardigheidstoets. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(3):133-5.

237.

Rossum HJM van. Opleiden tot arts: de patiënt centraal. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(4):145-54.

238.

Klaassen T, Vleuten CPM van der, Rotteveel RJ. De betrouwbaarheid van het mondeling examen nader bekeken. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(4):155-61.

239.

Zwierstra RP, Venekamp R. Het Raamplan, bezien vanuit de docent. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(4):162-6.

240.

Schuwirth L. De bepaling van de steekproefgrootte: power-analyse. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(4):167-72.

241.

Blok GA, Dalen J van, Hout JCHM van. Gezond onderwijs? Een inventarisatie van stress tijdens het werk. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(4):173-7. 

242.

Scherpbier AJJA, Wolfhagen HAP, Essed GGM. Het oordeel van co-assistenten over de voorbereiding op de co-assistentschappen in Maastricht. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(4):178-83.

243.

Moll J. Gezond Onderwijs Congres 1994: een volwassen congres. Bulletin Medisch Onderwijs 1994;13(4):184-6.

244.

Gulmans J. Een beeldplaat voor de training van diagnostische vaardigheden: het instructietheoretisch perspectief. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(1):2-8.

245.

Lutterman JA. De assistent-geneeskundige-in-opleiding (AGIO) als docent. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(1):9-12. 

246.

Moll J. Effecten van curriculumveranderingen: een reactie "Lachen en huilen". Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(1):13-9.

247.

Vooijs MEEC, Scherpbier AJJA, Dalen J van, Kootstra G. Een gesimuleerde ramp in een cursus rampengeneeskunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(1):20-5.

248.

Soeters D, Scherpbier AJJA. Over het lange termijn leereffect van een huisartsennascholingscursus. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(1):26-31.

249.

Batenburg V. De terugkommiddag voor co-assistenten: een reflectie. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(1):32-8.

250.

Bender W. Hoorcolleges. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(1):39-42.

251.

Pouwer F, Wel AM van der, Ploeg HM van der. Een goed begin is het halve werk. De voorspelling van studieresultaten van eerstejaars studenten geneeskunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(2):49-53.

252.

Haan M de, Staveren G van, Schoonheim PL. Hoe waarderen aspirant-huisartsen hun opleiding? Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(2):54-8.

253.

Fluit CRMG, Scherpbier AJJA, Metz JCM. Professionalisering van docenten: recente ontwikkelingen. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(2):59-62.

254.

Boot RJ, Martens FMJG, Crebolder HFJM. Wat wordt ter lezing aan de co-assistent huisartsgeneeskunde aanbevolen? Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(2):63-6.

255.

Moll J. Omgaan met personeelsreducties. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(2):67-8. 

256.

Spaendonck KPM van. Attitudeonderwijs in zakformaat. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(2):69-75.

257.

Swinkels BM, Schijf CPT, Postma CT. De training van het gynaecologisch onderzoek door praktijkdocentes gynaecologie. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(2):76-81.

258.

Rossum HJM van, Mantingh A, Heringa MP. Onderwijscontracten op basis van Raamplan 1994. Een Groningse poging om co-assistentschappen nader te definiëren. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(2):82-90.

259.

Smal JA. Selectie met gewogen loting. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(3):97-101.

260.

Scherpbier AJJA, Schaper N, Boumans M, Snellen-Balendong H. Afstemming tussen het vaardigheidsonderwijs in de eerste vier studiejaren en de co-assistentschappen. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(3):102-6.

261.

Scherpbier AJJA, Fluit CRMG, Venekamp R. Gebeurt er iets met het Raamplan 1994? Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(3):107-9.

262.

Raghoebar-Krieger HMJ, Bender W, Cohen-Schotanus J. Vier co-assistentschappen versus Raamplan 1994. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(3):110-6.

263.

Kruijthof CJ. Aandacht voor het profiel van de arts. Onderwijskundige en strategische aspecten. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(3):117-21.

264.

Klazinga N. Kanttekeningen bij het profiel van de arts in het Raamplan 1994. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(3):122-5.

265.

Dolmans DHJM, Rootselaar AF van, Scherpbier AJJA, Snellen-Balendong H, Wolfhagen HAP. Een inventarisatie van lezingen in het curriculum van de Faculteit der Geneeskunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(3):126-9.

266.

Vries ALC de. Studeerbaarheid en doelmatigheid van het medische onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(3):130-5.

267.

Poeze M, Hoebe CJPA, Steeg AFW van der. Ervaringen van co-assistenten met attitudeonderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(4):145-9.

268.

Tielens VCL. Professionalisering van de opleiders in de huisartsenopleiding. Stand van zaken anno 1995. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(4):150-5.

269.

Vernooij-Dassen M, Oudsen S, Wijdeven R. Evaluatie van de persoonsgerichte training in de huisartsenopleiding. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(4):156-62.

270.

Wijnhoven BPL, Groen GJ, Haalboom JRE, Meijers JA, Smal JA. Dwarsdoorsnede van een curriculum. Het Utrechtse onderwijsaanbod vergeleken met Raamplan 1994. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(4):163-73.

271.

Brümmer I, Linden ML, Hoogenboom RJI, Scherpbier AJJA, Verwijnen GM. Het oordeel over de Maastrichtse voortgangstoets. Het consumentenoordeel in 1995. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(4):174-85.

272.

Linden ML, Brümmer I, Hoogenboom RJI, Scherpbier AJJA, Verwijnen GM. De Maastrichtse voortgangstoets. Een vergelijking van drie peilingen van het consumentenoordeel. Bulletin Medisch Onderwijs 1995;14(4):186-91.

273.

Vleuten CPM van der, Verwijnen GM, Holdrinet RSG, Oeseburg B, Bulte JA, Leunissen RRM. Naar een interfacultaire voortgangstoets. Resultaten van proefafnames. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(1):1-7.

274.

Slort W, Staveren G van, Haan M de. Dragen instructie en toetsing bij aan de kwaliteit van huisartsopleiders? Een oriënterend onderzoek. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(1):8-16.

275.

Scherpbier AJJA, Busari JO, Boshuizen HPA, Hiemstra RJ, Metz JCM. Hoe voelen studenten zich voorbereid op de praktijk? Een vergelijking tussen drie faculteiten geneeskunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(1):17-22.

276.

Wolfhagen HAP, Kolle B, Rosing J. Drie onderwijsblokken in de tijd van twee. Een inhaalprogramma voor studenten geneeskunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(1):23-7.

277.

Scherpbier AJJA, Bartholomeus PMTA. Vaardigheidsonderwijs in het Skillslab. Voldoet het programma aan de criteria van studeerbaarheid? Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(1):28-35. 

278.

Bender W, Sleijfer DTh. Is collegestof tentamenstof? Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(1):36.

279.

Zwierstra RP. Heelkundige scholing. Kwaliteitsbesef en beroepsbelang. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(2):49-59.

280.

Verrijn Stuart AA, Louw A de, Pols J, Keuning FM, Scherpbier AJJA. Raamplan 1994 versus de praktijk. Vaardigheden tijdens de co-assistentschappen in Maastricht en Groningen. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(2):60-6.

281.

Meek MF, Wolf R, Buiter HD, Gramsbergen IMC, Boeve MM, Navis GJ, Vries ThPGM de. Het studenten congres geneeskunde in Groningen. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(2):67-71.

282.

Verhoeven BH, Scherpbier AJJA, Wolfhagen HAP, Dunselman GAJ, Essed GGM. De inhoud van het co-assistentschap gynaecologie/obstetrie. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(2):72-81.

283.

Wachters-Kaufman CSM. Scripties van studenten huisartsgeneeskunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(2):82-7.

284.

Slort W, Staveren G van, Haan M de, Schoonheim P. Verhoogt ervaring de kwaliteit van huisartsopleiders? Een oriënterend onderzoek. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(2):88-93.

285.

Cate ThJ ten, Vleuten CPM van der. Progressie in het medisch onderwijs [voorwoord]. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(3):97.

286.

Norman G, Regehr G. Cognitieve psychologie. Huidige ontwikkelingen en hun implicaties voor het medisch onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(3):98-113.

287.

Dolmans DHJM, Schmidt HG. Inzichten over leren en implicaties voor het onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(3):114-9.

288.

Jolly BC, Dacre J, Lawson M. Bedside manners: leren in de klinische context. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(3):120-32.

289.

Bögels SM. Training in interviewvaardigheden. De stand van zaken. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(3):133-9.

290.

Luijk SJ van. Toetsen van vaardigheden door middel van het stationsexamen. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(3):140-54.

291.

Sebus JH, Heijlman J. Het artsexamen aan de Vrije Universiteit. Een exploratief onderzoek. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(4):161-8.

292.

Cate ThJ ten. Over vorming en toetsing van attitude in de artsopleiding. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(4):169-76.

293.

Prince CJAH, Dalen J van, Scherpbier AJJA, Vleuten CPM van der. Vooruitgang in communicatievaardigheden. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(4):177-83.

294.

Koekkoek GJM, Fidler V. De relatie tussen verschillende toetsvormen. Studieresultaten in een nieuw medisch curriculum. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(4):184-91.

295.

Remmen R, Puymbroeck H van, Denekens J, Scherpbier AJJA, Vleuten CPM van der, Hermann I, Bossaert L. Het vaardigheidsonderwijs tijdens de stages in Antwerpen. Een kwalitatief onderzoek met behulp van focusgroepen. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(4):192-9.

296.

Rutten GEHM. De vaardigheden van bijna afgestudeerde Utrechtse artsen. Bulletin Medisch Onderwijs 1996;15(4):200-5.

297.

Wolfhagen HAP, Scherpbier AJJA. Voorwoord bij het themanummer NVMO 25 jaar. Het medisch onderwijs blijft in beweging? Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):1-2.

298.

Bouman LN. Waarom Han Moll? Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):3.

299.

Moll J. Medische faculteiten, onverenigbare doelstellingen? Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):4-9.

300.

Rossum HJM van. Bestuurlijke slagvaardigheid. Inleiding. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):10.

301.

Huisjes HJ. Bestuurlijke slagvaardigheid. Curriculumveranderingen: de dozen en hun inhoud. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):11-3.

302.

Hoedemaeker PhJ. Bestuurlijke slagvaardigheid. Verandering van het onderwijscurriculum. Vóór en dóór de faculteit. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):14-7.

303.

Cate ThJ ten. Geneeskunde, wetenschap en onderwijs. Inleiding. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):18.

304.

Stam J. Geneeskunde, wetenschap en onderwijs. Het wetenschappelijk karakter van de medische studie. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):19-22.

305.

Dunning AJ. Geneeskunde, wetenschap en onderwijs. Geneeskunde en wetenschap: een LAT-relatie. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):23-6.

306.

Verbrugh HS. Filosofische vragen in het medisch onderwijs. Denken over toekomstige dilemma's waarover we niet denken kunnen. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):27-32.

307.

Smal JA. Afscheid van de basisvakken? Inleiding. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):33.

308.

Heymans HSA. Afscheid van de basisvakken? Basisvakken en het Raamplan 1994. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):33-4.

309.

Jongsma HJ. Afscheid van de basisvakken? De rol van de basiswetenschappen in de geneeskundeopleiding. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):35-7.

310.

Scherpbier AJJA, Metz JCM. De NVMO en internationale ontwikkelingen. Inleiding. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):38.

311.

Scherpbier AJJA, Metz JCM. De NVMO en internationale ontwikkelingen. Association for Medical Education in Europe. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):39-40.

312.

Bouman LN, Verweij-van Vught AMJJ. De NVMO en internationale ontwikkelingen. AMEE Conference 1996. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):41-4.

313.

Scherpbier AJJA. De NVMO en internationale ontwikkelingen. De wereldfederatie. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):45-7.

314.

Bouman LN, Rossum HJM van. Een terugblik op 25 jaar NVMO. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):48-54.

315.

Wijnen WHFW. Bouwstenen voor een nieuwe medische faculteit. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(1):55-64.

316.

Smit GN. Toetsing van professionele gespreksvaardigheden in het onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(2):65-74.

317.

Hurk MM van den, Wolfhagen HAP, Dolmans DHJM, Vleuten CPM van der. De rol van leerdoelen bij zelfstudie in probleemgestuurd onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(2):75-80.

318.

Cate ThJ ten, Rossum HJM van, Vleuten CPM van der. Belangen bij de selectie van de artsopleiding. Commentaar bij het rapport van de commissie Drenth. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(2):81-4.

319.

Dolmans DHJM, Wolfhagen HAP, Beek JMH van der. Het co-assistentschap KNO-heelkunde gerelateerd aan het Raamplan 1994. Een onderzoek aan de Universiteit Maastricht. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(2):85-90.

320.

Mameren H van, Leiner T, Wanders A, Vleuten CPM van der. Anatomie/embryologieonderwijs aan de Universiteit Maastricht. Het oordeel van studenten geneeskunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(2):91-100.

321.

Scherpbier AJJA, Verhoeven BH, Bloemen JCM, Cohen-Schotanus J, Pols J, Rossum HJM van, Vleuten CPM van der, Nieuwenhuijzen Kruseman AC. De toename van de beheersing van vaardigheden gedurende het curriculum. Een vergelijking tussen Groningen en Maastricht. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(2):101-7.

322.

Scherpbier AJJA, Wolfhagen HAP. Professionalisering van docenten: voorwoord. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(3):113-6.

323.

Holdrinet RSG. Profilering van medisch onderwijs, onder voorwaarden. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(3):117-21.

324.

Meer JWM van der. Onderwijsproblematiek gezien vanuit een grote klinische afdeling. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(3):122-4.

325.

Os CH van. Onderwijsprofilering: consequenties voor de onderzoeker. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(3):125-7.

326.

Zwierstra RP. Het belang van docententrainingen. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(3):128-32.

327.

Plasschaert AJM. Op weg naar professionele docenten. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(3):133-40.

328.

Smal JA. Performance-criteria in het onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(3):141-6.

329.

Stuyt PMJ. Onderwijscarrière in de Medische Wetenschappen. Verslag van de afsluitende forumdiscussie. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(3):147-50.

330.

Kwan AL, Schneider AJ, Out JJ, Wallenburg HCS. Training in gynaecologisch onderzoek. Effecten op de attitude van studenten. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(4):161-5. 

331.

Schuwirth LWT, Verhoeven BH, Scherpbier AJJA, Mom EMA, Cohen-Schotanus J, Rossum HJM, Vleuten CPM van der. Een interfacultaire vergelijking van probleemoplossende vaardigheden. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(4):166-72.

332.

Jong PGM de, Ronteltap CFM. Computerondersteund onderwijs in het medisch curriculum. Implementatie en beleid in acht medische faculteiten. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(4):173-8.

333.

Muijtjens AMM, Mameren H van, Hoogenboom RJI, Evers JLH, Geraedts JPM, Leunissen KML, Vleuten CPM van der. De vraagtekenoptie bij juist/onjuist-items in toetsen: goed of fout? Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(4):179-88.

334.

Leunissen RRM, Bulte JA, Holdrinet RSG, Oeseburg B, Moel MP de. Databases in de Nijmeegse curriculumherziening. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(4):189-95.

335.

Rootselaar F van. Een buitenlandse stage in Bristol. Verslag van een student geneeskunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1997;16(4):196-202.

336.

Pilot A. Medisch onderwijs onder invloed van informatie- en communicatietechnologie. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(1):1-7.

337.

Jong PGM de. Computerondersteund medisch onderwijs in de Verenigde Staten. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(1):8-12.

338.

Wehrens XHT, Leiner T, Dammers R, Stockbrügger RW. Participatie in wetenschappelijk onderzoek door studenten. Een inventarisatie van de medische faculteit Maastricht. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(1):13-7.

339.

Cate ThJ ten. Curriculum: een pragmatische begripsomschrijving. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(1):18-30.

340.

Venrooij EJ van, Verhoeven BH, Zandvoort HPHC van, Bartholomeus PMTA, Scherpbier AJJA. Het docent-onafhankelijk oefenen van vaardigheden. Een exploratieve studie. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(1):31-6.

341.

Bustraan J, Wely N van. Het faseren van leren: het zevenfasenmodel. Model voor de begeleiding van verloskundigen in opleiding. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(1):37-40.

342.

Paling HA, Scherpbier AJJA, Hoebe CJPA, Snellen-Balendong H. Problemen uit het Raamplan versus de onderwijspraktijk in Maastricht. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(1):41-6.

343.

Beullens J, Marcoen A, Pelemans W, Jaspaert H. Attitude tegenover en kennis over ouderen bij geneeskundestudenten. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(2):49-55.

344.

Gerver WJM, Dolmans DHJM, Schmidt A. Het stagelogboek kindergeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(2):56-61.

345.

Verhoeven BH, Verwijnen GM, Scherpbier AJJA, Schuwirth LWT, Vleuten CPM van der. Kwaliteitszorg bij toetsconstructie. De werkwijze van een multidisciplinaire centrale toetscommissie. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(2):62-72.

346.

Smits PBA, Weide WE van der, Verbeek JHAM. Evaluatie van onderwijs aan bedrijfsartsen-in-opleiding. Over de richtlijn sociaal-medische begeleiding bij rugklachten. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(2):73-7. 

347.

Vleuten CPM van der, Scherpbier AJJA, Dolmans DHJM, Schuwirth LWT, Verwijnen GM, Wolfhagen HAP. Het artsexamen getoetst. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(2):78-93.

348.

Selleger VJ, Batenburg V, Spaendonck KPM van, namens de Interfacultaire Werkgroep Praktisch Medisch Onderwijs van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs. Het binnenste buiten, attitudeonderwijs in de artsopleiding. Bulletin Medisch Onderwijs 1998; Supplement:1-32.

349.

Drenth PJD. Selectie voor en in de studie geneeskunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(3):97-107.

350.

Verhoeven BH, Buijs C, Scherpbier AJJA, Verwijnen GM. De Maastrichtse voortgangstoets getoetst aan het Raamplan. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(3):108-17.

351.

Boumans MTA, Scherpbier AJJA, Ooy A van, Vleuten CPM van der, Hoogenboom RJI, Schuwirth LWT. Het effect van een observatorentraining. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(3):118-24.

352.

Vollenhoven FHM, Ras DMS, Crebolder HFJM, Leeuwen YD van. Onderwijs in de artsopleiding op het gebied van palliatieve zorg. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(3):125-30.

353.

Scherpbier AJJA, Vleuten CPM van der. Nieuws uit Philadelphia: indrukken van de achtste Ottawa-conferentie. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(3):131-8.

354.

Scherpbier AJJA, Kerkhofs E, Verhoeven BH, Gerwen ALEM van, Wolfhagen HAP, Vleuten CPM van der. Trends in de aanwezigheid bij het vaardigheidsonderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(4):143-8.

355.

Jong PGM de. Een aanzet tot eindtermen informatie- en communicatietechnologie. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(4):149-52.

356.

Huijer M, Leeuwen E van, Kimsma GK. Ethische dilemma's van co-assistenten tijdens de eerste co-assistentschappen. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(4):153-8.

357.

Kruys EM, Okkes IM, Cate ThJ ten. Epidemiologische steun voor de probleemlijst Raamplan 1994. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(4):159-65.

358.

Haalboom JRE, Herfs PGP. Buitenlandse artsen in de opleiding tot arts. Bulletin Medisch Onderwijs 1998;17(4):166-72.

359.

Cate ThJ ten, Hulst MLM van der. Geschiktheidsbeoordeling in de opleiding tot arts: aspecten van reglementering. Bulletin Medisch Onderwijs 1999;18(1):1-8.

360.

Drukker J, Mameren H van, Croonen HGHM, Wanders AJB, Verwijnen GM, Vleuten CPM van der. Het oordeel van artsen over het door hen genoten anatomieonderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1999;18(1):9-16.

361.

Scherpbier AJJA, Verhoeven BH, Mameren H van, Kerkhofs E, Hoogenboom RJI, Vleuten CPM van der. Aanwezigheid en toetsprestaties: een exploratieve studie. Bulletin Medisch Onderwijs 1999;18(1):17-28.

362.

Hem-Stokroos HH van der, Scherpbier AJJA, Haarman HJThM. Een exploratief onderzoek naar de inhoud van het co-assistentschap heelkunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1999;18(1):29-34.

363.

Cate ThJ ten, Danner SA, Swinkels JA, Otterspoor LC, Teunisse M. Het co-journaal zoals ontworpen aan het AMC-UvA. Bulletin Medisch Onderwijs 1999;18(1):35-42.

364.

Zwierstra RP. Current issues in medical education: verslag van de AMEE-conferentie. Bulletin Medisch Onderwijs 1999;18(1):43-5.

365.

Cate ThJ ten, Swinkels JA, Danner SA, Otterspoor LC. Gestructureerde beoordeling tijdens het co-assistentschap: een alternatief voor het traditionele artsexamen. Bulletin Medisch Onderwijs 1999;18(2):49-57.

366.

Luijk SJ van, Smeets JGE, Smits JFM, Wolfhagen HAP, Perquin MLF. Beoordeling en begeleiding van professioneel gedrag tijdens de opleiding geneeskunde. Bulletin Medisch Onderwijs 1999;18(2):58-65.

367.

Bokhoven MA van, Verhoeven BH, Scherpbier AJJA, Kerkhofs E, Gerwen ALEM van, Luijk SJ van, Vleuten CPM van der. De relatie tussen aanwezigheid tijdens vaardigheidstrainingen en studieresultaten: een cohortstudie. Bulletin Medisch Onderwijs 1999;18(2):66-73.

368.

Hylkema N, Prince CJAH, Scherpbier AJJA, Vleuten CPM van der. Is de informatie Over medisch onderwijs bekend en wordt het gebruikt? Bulletin Medisch Onderwijs 1999;18(2):74-9.

369.

Boendermaker PM, Conradi MH, Schuling J. Een agenda voor de huisartsopleiding. Bulletin Medisch Onderwijs 1999;18(2):80-4.

370.

Holdrinet RSG. Dokters gevraagd. Een reflectie op wetenschap en zorg met betrekking tot medisch onderwijs. Bulletin Medisch Onderwijs 1999;18(3):85-94.

371.

Hoek JF, Ribbe MW, Vleuten CPM van der, Devillé WLJM. Betrouwbaarheid van de beoordeling van verpleeghuisartsen-in-opleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bulletin Medisch Onderwijs 1999;18(3):95-101.

372.

Daelmans HEM, Verheul CC, Vleuten CPM van der. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij een anamnesestation in het stationsexamen van het algemeen co-assistentschap. Bulletin Medisch Onderwijs 1999;18(3):102-9. 

373.

Stoof A, Kummeling RHC, Dijk MS van. Een cognitief psychologische analyse van vier vaardigheidstrainingen in het Skillslab in Maastricht. Bulletin Medisch Onderwijs 1999;18(3):110-6.