Het NVMO Congres 2018 vond op 15 en 16 november plaats in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Het thema was Professionele Ontwikkeling, jong geleerd oud gedaan. Het hoofdorganisatorschap werd met veel enthousiasme bekleed door Franciska Koens van het Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Zij deed dit met een zeer verrassende opening.

 

De officiële opening door de voorzitter van de NVMO, Fedde Scheele

 

De eerste hoofdlezing

Dr. Elke Geraerts, Better Minds at Work, België
Mentaal kapitaal

De vertoonde dia's kunt u hier bekijken.

 

De tweede hoofdlezing, in feite een debat

Prof.dr. Pim Teunissen, Universiteit Maastricht/Amsterdam UMC, locatie VUmc
Laveren tussen regels en ruimteDe tekening die Lot Bakker bij de bijdrage van Pim Teunissen maakte:

Deze illustratie geeft weer wat er tijdens de NVMO key-note sessie op donderdagmiddag 15 november 2019 besproken is. Pim Teunissen heeft een inleiding gegeven op het spanningsveld tussen standaardisatie enerzijds en variatie anderzijds. Goed opleiden vraagt om afspraken over de competenties en leerdoelen die mensen in hun opleiding moeten halen. Regelgeving en landelijke of regionale opleidingsplannen geven richting en kaders, helpen om standaardisatie en uniformiteit te bereiken. Daadwerkelijk opleiden gebeurt echter niet op papier maar in de praktijk. Opleiden in de praktijk vraagt om inspelen op de leermogelijkheden die een situatie biedt, inschatten wanneer opleiden en patiëntenzorg samengaan en improvisatie in de weerbarstige praktijk.

Inventarisatie van dit spanningsveld bij de ongeveer 800 aanwezigen maakt duidelijk dat er veel variatie bestaat binnen de NVMO. Van mensen die geen spanningsveld ervaren omdat ze zich niet druk maken om standaardisatie en afspraken tot mensen die geen ruimte zien omdat het hun taak is afspraken te handhaven. Van een wens om te komen tot meer en duidelijker regels tot een roep om minder formele en informele regels. Het inventariserende gesprek wat hierover gevoerd is, is visueel gevangen in deze illustratie met aan de linkerkant voorbeelden van situaties waar het spanningsveld zich voor doet en aan de rechterkant verschillende manieren van omgaan met dit spanningsveld. Als conclusie kwam naar voren dat vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand gaan en dat ruimte voor variatie het best te herkennen valt wanneer je niet alleen de regels maar ook de bedoeling erachter kent.

NB. Deze illustratie is alleen beschikbaar op de NVMO-website. Het zal niet worden gepubliceerd in Perspectives on Medical Education zoals geopperd tijdens de sessie.

De derde hoofdlezing

Dr. Arianne Teherani, University of California, San Francisco School of Medicine, USA
The evolution of professionalism movement inmedical education: Where we have been, where we are, and where we need to go


Voor haar presentatie klik hier


Prijswinnaars en genomineerden BSL prijzen
Tijdens het congres werden weer prijzen beschikbaar gesteld door Bohn Stafleu Van Loghum. De uitslag luidt als volgt:


Prijs voor de Beste Onderzoekspaper:

Winnaar

M. Versteeg, P. Steendijk, LUMC
Door de ogen van de student: misconcepties in het medisch fysiologisch onderwijs.

 

Genomineerd

D.J. Brinkman, J. Tichelaar et al, Amsterdam UMC locatie VUmc
Eindtermen voor klinische farmacologie en farmacotherapieonderwijs binnen de geneeskundeopleiding in Europa: een gemodificeerde Delphi.                                

B.W.C Ommering, F.M. Blankenstein et al, LUMC
De bachelor geneeskunde als kweekvijver voor arts-onderzoekers: een grounded theory studie gericht op percepties van en motivatie voor onderzoek onder eerste jaars studenten.                                            

C.B.T. Rietmeijer, P.W. Teunissen et al, Amsterdam UMC locatie VUmc
Observatiepatronen in de vervolgopleiding volgens huisartsopleiders.

                             

Prijs voor de Beste Praktijkpaper

Winnaar

MO Reumerman, J Tichelaar, MC Richir, MA van Agtmael, Amsterdam UMC, locatie VUmc
Klinische en lange termijn effecten van een onderwijsinterventie over farmacovigilantie.

Genomineerd

AJ de Beaufort, IL Jeeninga, M Sijtsema, M van Velzen, LUMC
MasterMindChallenge: dé uitdaging voor masterstudenten.

M van Braak, M veen, E Giroldi, PJ van den Berg, Erasmus MC
Leren faciliteren: docentprofessionalisering in het Uitwisselen van ervaringen in de huisartsopleiding.

 

Prijs voor de Beste Poster:

Winnaar

M Versteeg, M Timmer, P Steendijk, LUMC
Spaced learning in het medisch onderwijs: is het tijd voor een   instructionele revolutie?

 

Genomineerd

TJE Faber, MEW Dankbaar, WW van den Broek, JJG van Merriënboer, Erasmus MC 
Een instructional design benadering voor serious games; ervaringen en geleerde lessen.            

HJM Voncken, M Wouda, V Torres-van Grinsven, A van de Ven, F Slond, HL Tekstra, FJ Jongen-Hermus, Universiteit Maastricht
Interfacultaire uitwisseling van innovatieve leermiddelen binnen het vaardigheidsonderwijs UMCU-UM: we leren van elkaar!

 

Dank en aankondiging NVMO Congres 2019

Allereerst dankte de voorzitter Fedde Scheel de hoofdorganisator 2018 Franciska Koens, die op haar beurt het woord gaf aan de hoofdorganisator 2019, Karen Stegers.

Zij maakte bekend dat het Congres in 2019 op 21 en 22 november zal plaatsvinden in het World Trade Centre/Postillion Convention Centre in Rotterdam.

 

 

PROGRAMMA'S


DONDERDAG 15 november

VRIJDAG 16 november

 

ABSTRACTBOEK

Klik hier

 

BROCHURE

Klik hierACCREDITATIE


De accreditatie is goedgekeurd door ABAN, het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialismen Register Accrediatiebureau en het Kwaliteitsregister V&VN hebben de volgende punten toegekend:

3 punten voor de preconferences 1, 2, 7 en 9
4 punten voor de preconferences 4, 6, 10 en 11
6 punten voor de preconferences 3 en 5

5 punten voor de donderdag
4 punten voor de vrijdag