Op 16 en 17 november 2017 vond het jaarlijkse congres plaats in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. De hoofdorganisatie lag namens het UMC Utrecht in de handen van drs. Lisette van Bruggen. Het congres is elk jaar weer een platform voor ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opleiding in de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen. Het centrale thema van dit jaar was: ‘Inspireren tot leren; docenten maken het verschil! Daarnaast was 2017 een lustrumjaar voor de NVMO met extra activiteiten tijdens het congres rond het thema Academic Freedom?

Het aantal deelnemers bedroeg 943, waarvan 166 studenten en slechts 128 deelnemers die geen lid zijn. Er maakten 74 deelnemers gebruik van de mogelijkheid om bij het opgeven voor het congres meteen lid te worden van de NVMO.

Het NVMO Congres is al enkele jaren geaccrediteerd voor medisch specialisten, huisartsen, verpleeghuisartsen en sociaalgeneeskundigen.

PRE-CONFERENCES VOOR STUDENTEN

Ook dit jaar zijn er twee preconference georganiseerd door de studentleden van het NVMO bestuur voor de studenten van het LMSO.
De preconferences waren een succes en werden door 46 studenten bezocht.

De preconferences waren:

Workshop 1: Studentenonderwijskwalificaties (StOK)

Door: Charlotte Eijkelboom en Elise van Heusden, beide juniordocent en pas afgestudeerd arts, werkzaam bij het onderwijscentrum van het UMC Utrecht

Hoe zorg je voor kwalitatief goed onderwijs door studenten zelf? Zij weten immers goed wat je als student moet weten én daarnaast zijn onderwijskwaliteiten ook nuttig in een latere carrière, als arts-assistent, specialist of onderzoeker. Op enkele faculteiten wordt dan ook gewerkt met de Studenten Onderwijskwalificatie (StOK) om studenten hier optimaal op voor te bereiden. Deze workshop zal dieper ingaan op wat dit nu precies inhoudt en hoe dit mogelijk op jouw faculteit vormgegeven kan worden.

Workshop 2: Onderwijs: van idee naar concreet uitvoerbaar plan!

Door: Dylan Henssen, Mathijs Bosveld en Sjim Romme, studenten met eigen onderwijsprogramma’s binnen het curriculum van het Maastricht Universitair Medisch Centrum en het Radboud Universitair Medisch Centrum

Studenten zijn DE ervaringsdeskundigen van het onderwijs! Zij zien dan ook snel en doeltreffend waar de obstakels en verbetermogelijkheden van het onderwijs liggen. Maar als je vervolgens als student ideeën hebt om het onderwijs te verbeteren, hoe moet je dit dan verder in uitvoering brengen?  Dat met de expertise van studenten niet vanzelfsprekend iets wordt gedaan is natuurlijk zonde! Waardevolle kennis waar zowel studenten als docenten bij gebaat zijn, gaat hiermee verloren. Sjim Romme en Dylan Henssen, beiden ervaringsdeskundige, zullen een workshop verzorgen waarbij concrete handvatten worden aangereikt waarmee elke student op zijn/haar faculteit aan de slag kan om het onderwijs te verbeteren. Op deze manier zullen goede ideeën, eindelijk, werkelijkheid worden!

HOOFDLEZINGEN

Prof. Yvonne Steinert, director of the Centre of Medical Education van McGill University Montreal Canada,

hield als toonaangevende onderzoeker op dit gebied een lezing met als titel Faculty Development; Inspiring Teachers to Teach. Daarin praatte zij ons bij over recente inzichten vanuit onderzoek naar de impact van Faculty Development op individuele docenten en organisaties en wat we kunnen of moeten doen om de continue ontwikkeling van docenten verder te verbeteren.
Zie hier haar PowerPoint.

Prof. Patricia O’Sullivan, director of Research and Development of Medical Education van de University of California San Francisco (UCSF)deelde in haar lezing met de titel Stimulating an Educational Culture, what can we do? haar (onderzoeks)ervaring rondom het stimuleren van ‘faculty’, het promoten van scholarship in docentprofessionalisering en het creëren van een onderwijscultuur aan de hand van voorbeelden vanuit UCSF.
Zie hier haar PowerPoint.

Prof. Ian Bates, head of Educational Development en verbonden aan de UCL School of Pharmacy in Londendeelde in zijn lezing Training medical professionals from an interprofessional point of view; what does it mean to medical educators? zijn jarenlange ervaring rondom interprofessioneel leren met ons en gaf zijn visie op dit punt.
Zie hier de PowerPoint.

Jaap Versfelt, initiatiefnemer van de Stichting leerKRACHTdaagde ons in een interactieve sessie uit te onderzoeken wat we in onze praktijk kunnen leren van de methodiek van  met de Stichting leerKRACHT voor het creëren van een cultuur van ‘samen elke dag een beetje beter’.
Zie hier de PowerPoint

 


PROGRAMMA

Programma donderdag 16 november 2017 versie 10 oktober

Programma vrijdag 17 november 2017 versie 6 november


BROCHURE

ABSTRACTBOEK

PROGRAMMABOEKJE

 


EBMA

European conference on assessment in medical education

Op 14 en 15 november, dus voorafgaande aan het NVMO Congres vond voor de tweede maal de EBMA plaats, dit keer in Nederland, ook in Hotel Zuiderduin. Om de EBMA deelnemers de mogelijkheid te bieden ook aan een deel van het NVMO Congres deel te nemen, werden op de donderdag Engelstalige onderdelen geboden. Een klein aantal van de EBMA deelnemers maakten gebruik van deze mogelijkheid.PRE-CONFERENCE WORKSHOPS

De pre-conferences waarvoor zich voldoende deelnemers hadden aangemeld waren

1. De rol van leertheorieën bij onderzoek van onderwijs. Wetenschapscommissie (WECO).

2. Effectiever lesgeven: self-determination theory in de praktijk. Werkgroep Docentprofessio­naliseri

3. "Samen Leren, Samen Werken". Opleidingsoverstijgende initiatieven en Hackaton methodiek. Werkgroep InterProfessionele educati

10. Het systematisch evalueren van onderwijsvernieuwingen. Mieke Mulder, Geurt Essers, Beatrijs de Leed

11. Introductie philosophy of education. Menno de Bree, Pauline Bakke

12. Blended Leren voor innovatief medisch onderwijs: waarom, wat en hoe. Resultaten van onderzoek, praktijkervaringen en richtlijnen. Werkgroep E-learning en Wetenschapscommissie.