NVMO Congres 2014

 

               

 

Het NVMO Congres 2014 vond plaats op 6 en 7 november in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. 

 

Het hoofdcoördinatorschap was in handen van dr. Hanke Dekker van het UMC Groningen. Het onderwerp leren in interactie.


Prijswinnaars en genomineerden BSL prijzen

Tijdens het congres werden weer prijzen beschikbaar gesteld door Bohn Stafleu Van Loghum. De uitslag luidt als volgt:

Prijs voor de Beste Wetenschappelijke Paper:

Winnaar
Meiboom AA, Vries H de, Hertogh CMPM, Scheele F
Het verborgen curriculum in medisch onderwijs in relatie tot de medische zorg voor oudere patiënten: een kwalitatieve studie
VUmc

Genomineerd
Pool IA, Poell RF, Berings MGMC, Cate ThJ ten
Relatie tussen motieven voor continue professionele ontwikkeling en typen leeractiviteiten ondernomen door verpleegkundigen: een verkenning
UMC Utrecht, Universiteit Tilburg, RadboudUMC

Moonen-van Loon JMW, Overeem K, Govaerts MJB, Verhoeven BH, Vleuten CPM van der, Driessen EW
Betrouwbaarheid van MSF herzien: effecten van meerdere beoordelingsrondes en beoordelaarsgroepen op de verschillende competentiedomeinen
Universiteit Maastricht

Raat AN, Dornan T, Kuks JBM, Cohen-Schotanus J
De betekenis van peers in de coschappen: een kwalitatief onderzoek naar sociale vergelijking
UMCG, Universiteit Maastricht

Prijs voor de Beste Paper

Winnaar
Ridder JMM van de, Hoek B van
Non-verbaal en verbaal gedrag van lerenden in feedback dialogen
Albert Schweitzer ziekenhuis

Genomineerd
Conijn M, Beekman R, Treskes RW
Verplicht coschap ouderengeneeskunde vergroot populariteit ouderengeneeskunde onder geneeskundestudenten
KNMG Studentenplatform

Velthuis F, Hell EA, Blanksma NG, Dekker H
Werkelijk druk of ervaren druk? Een dagboekstudie naar studielast bij Tandheelkunde
UMC Groningen

Prijs voor de Beste Poster

Winnaar
Slieker M
De ontwikkeling van toetscriteria arts-patient communicatie bij Somatisch Onvoldoende verklaarden Lichamelijke Klachten (SOLK): een Delphi-onderzoek.
Erasmus MC

Meike Slieker was helaas bij de prijsuitreiking niet meer aanwezig. Haar collega Lisette Dijkink nam de prijs voor haar in ontvangst.

Genomineerd
Butter RB, Michael RM
De bachelor-Masterstructuur: onbenut of onnodig?
KNMG studentenplatform

Koens F, Mulder BF, Daelmans HEM, Croiset G
Functioneren in de masteropleiding als voorspeller voor het cijfer van de semi-arts stage
VU medisch centrum


BROCHURE

PROGRAMMA DONDERDAG versie 3 november

PROGRAMMA VRIJDAG versie 3 november

HET DIGITALE ABSTRACTBOEK versie 3 november

De APP

Evenals vorig jaar was er een speciale congres APP, dit jaar op basis van hetzelfde systeem dat de AMEE gebruikt.

 

Accreditatie

Evenals voorgaande jaren is accreditatie aangevraagd bij ABAN en toegekend: 6 punten voor de donderdag en 5 punten voor de vrijdag.
Tevens is dit jaar accreditatie aangevraagd bij het Register van Verpleegkundig Specialisten en is eveneens toegekend.