Historie | 2009


De hoofdorganisatie van het NVMO Congres 2009, dat plaatsvond op 12 en 13 november, lag bij Griet Peeraer van de Universiteit Antwerpen.

Programmaboek
Het programmaboek kunt u hier downloaden. 

Hoofdlezingen
Simulation based education as a cultural change vehicle in healthcare quality and safety education, Amitai Ziv
Kwaliteitscultuur en de medische professional, Karl Dittrich
• Cracks and crevices in the discourse of globalization in medical education, Brian Hodges. Er is geen PowerPoint van deze lezing ontvangen, maar wel een link naar de website van Brian Hodges.
Het Raamplan artsopleiding 2009, Roland Laan


Prijswinnaars beste wetenschappelijke paper

Genomineerd
• N. van Dijk, AMC, Barrières van AIOS bij het toepassen van evidence based medicine in de dagelijkse praktijk: een systematisch literatuuronderzoek
• J. Schönrock–Adema et al, UMC Groningen, Cursusevaluaties op basis van “predicties” in plaats van opinies: minder respondenten voor vergelijkbare uitkomsten
• CRMG Fluit et al, UMC St Radboud, Ontwikkeling van de EFFECT: een vragenlijst om de kwaliteit van klinisch opleiders te meten

Winnaar:
J. Schönrock-Adema et al, UMC Groningen, Cursusevaluaties op basis van “predicties” in plaats van opinies: minder respondenten voor vergelijkbare uitkomsten


Prijswinnaars beste paper

Genomineerd
• MEW Dankbaar et al, Erasmus MC, Een taaltoets voor eerstejaars geneeskunde studenten: motieven en resultaten “ik hoop dat u begrippen hiervoor heeft, want ik ben niet iemand die officieus is”
• FW Dekker et al, LUMC, De student als docent: inzet van studenten bij het geven van werkgroeponderwijs aan jongerejaars studenten
NJJM Mastenbroek et al, UMC Utrecht, Het meten van arbeidsgerelateerde oorzaken van burn-out en bevlogenheid bij dierenartsen; constructie van een op maat gemaakte vragenlijst
• I Vandenreyt et al, Universiteit Hasselt, Begeleide zelfstudie: kweekvijver voor shoppers en gokkers.

Winnaar:
NJJM Mastenbroek et al, UMC Utrecht, Het meten van arbeidsgerelateerde oorzaken van burn-out en bevlogenheid bij dierenartsen; constructie van een op maat gemaakte vragenlijst


Prijswinnaar beste poster

Genomineerd
• K Martowirono et al, MC Alkmaar en VUmc, Barrières bij het melden van incidenten door arts-assistenten
• D Kums et al, Universiteit Antwerpen, Opbouwen van een responsieve evaluatiecultuur aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Antwerpen (UA)
• VG Rensink, UMC St Radboud, Definitive surgical trauma care
• AM van Meeuwen, Erasmus MC, Beter van check naar act: een methodiek voor het structureel sluiten van de Deeming cyclus
• F. Jousma, Erasmus MC, Schriftelijke feedback tijdens de co-schappen, hoe kan het beter?

Winnaar:
K Martowirono et al, MC Alkmaar en VUmc, Barrières bij het melden van incidenten door arts-assistenten

Overzicht posters
A5.2 Coolen
A5.3 Selis
A6.2 Meeuwen
A6.3 Exel
A6.4 Druine
A7.1 Hubers
A7.2 Aper
B5.1 Spierenburg
B5.2 Martowirono
B5.3 Vosters
B5.4 Veen
B6.1 Meeuwen
B6.2 Kums
B6.3 Ulenaers
B7.1 Rensink
B7.3 Jousma
B8.1 Verlinde
B8.2 Jansen
B8.3 de la Croix


Accreditatie
Er werden accreditatiepunten toegekend door het Accreditatie Bureau Medisch Specialisten van de KNMG (ABMS), het College voor Accreditering Huisartsen (CvAH), de Beroepsvereniging voor Verpleeghuisartsen en Sociaal Geriaters (NVVA) en het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg).


In 2006 was de hoofdorganisator Eugène Custers van het UMC Utrecht.
In 2007 was de hoofdorganisator Anita Jacobs van het VUmc.
In 2008 was de hoofdorganisator Benno Bonke van het Erasmus MC.