Historie | 2008


De hoofdorganisatie voor het NVMO congres dat op 13 en 14 november 2008 heeft plaatsgevonden lag bij Benno Bonke van het Erasmus MC.

Programmaboek
Het programmaboek kunt u hier downloaden. 


Hoofdlezingen
De arts als vraagbaak: (veterinaire) volksgezondheid in de opleiding?, M. Koopmans
Learning Core Competencies in the Clinical Setting: Taking CanMEDS to the bedside, Linda Snell
Burnout in medical professionals: prevalence, consequences and prevention, L. Dyrbye


Posters
Onderstaande posters werden tijdens het congres gepresenteerd
Evaluatie groepsonderwijs revalidatiegeneeskunde gedurende de bachelorfase, G.M. Rommers
• Twee of meer vliegen in één klap?, E.L. Bresser
Leren over grenzen, De SSART, wereldwijd gebruikte screening op slikstoornissen aangepast voor gebruik in ontwikkelingslanden, M. Tepper
Teach-the-Teacher training: wat ga ik morgen anders doen? M. Witkowska-Stabel
Passie voor het vak bij aios, N. Deguelle
Portfolio's valideren: via een Delphi-onderzoek validatie-instrument ontwikkelen, N.R.M. Michels
Kennisontwikkeling van docenten in een community of practice, wat werkt?. T. van Lankeveld
Goed begrepen?, T.F.M. Vessies
BioMedisch Studenten Overleg, M. Deken
Academische vorming van de arts Beleid 2008-2013, E. spierenburg
Keuzeonderwijs als inspiratiebron?!, H.F.M. Luttels
Burn-out bij Co-assistenten, Met het oog op de toekomst, J. Dorresteijn
Het gebruik van E-book Readers in het Geneeskunde-onderwijs, D.A. Kies
Computer based testing vs. paper based testing, N.R. Bos
Inzet student assistenten aanleren Vaardigheden Acute Geneeskunde / EHBO, P.A. de Ruijter
Onderzoek effect van studievoortgangsmaatregelen bij studenten Geneeskunde, K. Ulenaers
Masteropleiding Physician Assistant, Masteropl. v. klinisch verloskundigen, I.H.M. van der Velden
Geneeskundestudent wil meer spoedeisende hulp onderwijs, D.M.W. Balak
• De rol voor de arts bij de behandeling van C.V.S., H. Wynants
Ontwikkeling vragenlijst Professioneel Gedrag studenten in de bachelor- en masterfase, J. Prins
Studenten over toetsing, M. Heeren


In 2006 was de hoofdorganisator Eugène Custers van het UMC Utrecht.
In 2007 was de hoofdorganisator Anita Jacobs van het VUmc.
In 2009 was de hoofdorganisator Griet Peeraer, Universiteit Antwerpen.