Historie | 2007

 

In 2007 was de hoofdorganisator Anita Jacobs van het VUmc.

Het zevende lustrum van de NVMO ging niet ongemerkt voorbijgaan, zowel door de aard van het congres als door de feestelijkheden rond het lustrum, zoals bijvoorbeeld het duo 'Zijstra en zo'. Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) dat plaatsvond van 14 t/m 16 november 2007 in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee biedt opleiders, supervisoren, artsen, onderwijskundigen, onderzoekers, beleidsmakers, studenten en anderen handvatten voor het inrichten en beoordelen van de opleidingen.

Dit is hét congres van medisch onderwijs in Nederland en Vlaanderen waar de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeksresultaten, evaluaties in het medisch onderwijs worden gepresenteerd. Niet alleen via lezingen maar ook door workshops en ronde tafeldiscussies. Dit alles in een zeer open en ontspannen sfeer die volop ruimte geeft om te netwerken en voor meningsvorming over actuele zaken.


Congresthema’s
Op het NVMO congres 2007 presenteert de vereniging zich als hét platform voor de nieuwe ontwikkelingen in de medische vervolgopleidingen. Er is opnieuw veel aandacht voor innovaties op het terrein van portfolio, zogeheten Korte Praktijk Beoordelingen (KPB’s), professioneel gedrag in de opleiding én in de dagelijkse praktijk, en vertaling van de CanMEDS competenties naar de opleidingspraktijk. Maar ook probleemgestuurd onderwijs, leerklimaat in de kliniek, docentprofessionalisering, internationalisering, toetsing van medische competentie, innovatieve onderwijsvormen en multiculturaliteit komen aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor alle andere aspecten van het medisch onderwijs. Ook is er veel ruimte voor wetenschappelijk onderzoek van het medisch onderwijs en wordt recent afgesloten medisch-onderwijskundig promotie-onderzoek gepresenteerd.


Programmaboek
Het programmaboek kunt u hier downloaden. 

Hoofdlezingen
D. Raemer
The future is simulation: Dr. Quo or Dr. Wave?

Dr. H. van de Sande
Epidemiologie van pleuritis in medisch onderwijs

Prof. dr. E. Heineman
Innovatie van medisch onderwijs en kwaliteit van zorg: de rol van Clinical Governance

Prof. dr. H. Schmidt
Expertiseontwikkeling bij studenten geneeskunde in professionals

Prof. dr. P. Schnabel
De positie van de arts in sociaal-cultureel perspectief

Prof. dr. M van Lieburg
Vaardige kundigheden en kundige vaardigheden. Over de zoektocht naar virtuele noemer van de medische beroepen in de geschiedenis van het medisch onderwijs


Preconferences
Onderzoek van Medisch Onderwijs
dinsdagmiddag 13 november en woensdagochtend 14 november
Door: Prof.dr. Albert Scherpbier (cursuscoördinator) en Dr. Arno Muijtjens, namens School of Health Professions Education (SHE), Universiteit Maastricht.

Opleiden met een portfolio in de vervolgopleidingen
woensdagochtend 14 november
Aantal deelnemers: maximaal 16
Door: Drs. Erik Driessen (Universiteit Maastricht), Prof.dr. Fedde Scheele (St. Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam), Prof.dr. Edith ter Braak (UMC Utrecht), Prof.dr. Cees van der Vleuten (Universiteit Maastricht)

Digitaal toetsen
woensdag 14 november
Doelgroep: Docenten, studenten, onderwijskundigen, onderwijscoördinatoren die betrokken zijn bij toetsing, aantal deelnemers: maximaal 16
Door: Drs Marianne Schade (VUmc, Amsterdam), Drs Roel Sijstermans (AMC-UVA Amsterdam), Lars van der Plank / Sam Verdoes (UMC Utrecht), Drs Peter Bloemendaal (LUMC, Leiden), Drs Willie Hols (UMC Utrecht). In de geneeskunde opleidingen worden veelvuldig toetsen afgenomen en in toenemende mate gebeurt dit digitaal. Voor deze afname zijn verschillende (commerciële) producten op de markt. In deze workshop worden de mogelijkheden besproken en gedemonstreerd. Tevens is er mogelijkheid voor eigen inbreng en discussie.

Cesuurbepalingen - speciaal voor studenten
woensdagochtend 14 november
door: Mw. Dr. Janke Cohen-Schotanus, Wenckebach Instituut UMCG Groningen

Presentatievaardigheden - speciaal voor studenten
woensdagochtend 14 november
door: mw. Drs. Klarke Boor, mw. Drs. Susanne van Pruissen (beide: St Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam) en Drs. Pim Teunissen (VUmc Amsterdam)


Postconference activiteiten
Man-vrouw verschillen in medisch onderwijs
vrijdagmiddag 16 november
Mw. Prof.dr. Toine Lagro-Janssen, hoogleraar Vrouwenstudies en Geneeskunde, kenniscentrum Sekse en Diversiteit in Medisch Onderwijs, UMC St Radboud Nijmegen.


Lezingen van promovendi

1. Genetic knowledge, opinions and self-perceived competence of non-genetic health care providers
Dr. Marieke Baars, Klinische Genetica, AMC Amsterdam

2. Portfolio voor het leren en beoordelen van reflectieve vaardigheden
Drs. Erik Driessen, O&O, Universiteit Maastricht

3. Klinische en communicatieve vaardigheden van het intiem onderzoek
Drs. Kristin Hendrickx, Vaardighedenlabo en Centrum Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen.

4. Het ontwikkelingsportfolio als reflectie-instrument voor docenten-in-opleiding
Dr. Désirée Mansvelder-Longayroux, Onderwijscentrum Interne Geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum.

5. Learning from international internships; a reconstruction in the medical domain
Drs. Susan Niemantsverdriet, O&O, Universiteit Maastricht

6. Evaluating the Advanced Paediatric Life Support course
Drs. Nigel Turner, Kinderanesthesiologie, UMC Utrecht

7. Measuring quality of learning in medical education
Drs. Jos Van der Veken, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent


Nominaties voor prijzen

Genomineerden voor de beste poster
Jessica van Nies et al, LUMC
Is grootschalig onderwijs even effectief als kleinschalig onderwijs?
Marjo Wijnen-Meijer et al, UMC Utrecht
Marta Witkowska et al, KU Leuven

Genomineerden voor de beste onderzoekspaper
Martine Boerjan et al, UMC St Radboud/UZ Gent
Simulatiepatiënten en herhaalde simulatie van medische condities, wat zijn de gevolgen?
Meta Schoonheim-Klein et al, ACTA/Universiteit Maastricht

Genomineerden voor de beste paper 'uit de onderwijspraktijk'
Maarten Anderegg, KNMG Studentenplatform
Burn-out bij co-assistenten
Paul Gobée, LUMC
Luuk van Lonkhuijzen et al, UMCG
Wieger van der Meulen et al, UMCG

Genomineerden voor de beste wetenschappelijke paper
K. Boor et al, VUmc
H. Dekker et al, UMCG
M. Heijne-Penninga et al, UMCG
E.A. van Hell et al, UMCG
Tijdbesteding van co-assistenten en perceptie van de leeromgeving


Posters
Hieronder staat een lijst met alle posters die op het congres zijn tentoongesteld.

A5.1 P.G.M. de Jong
ICTOdemia: ICT-professionalisering van docenten met behulp van een coaching model
A5.2 M.J.A. Vogel
Maakt een automatische hyperlink vanuit het COO naar een Blackboard survey het mogelijk om registratie en evaluatie van gegevens te verkrijgen?
A5.3 M.J. Quaak
Ontwikkeling en gebruik van een curriculumdatabase in het UMC Utrecht
A5.4 E.J. Spierenburg
Gebruik van een Wiki ter ondersteuning van groepswerk
B5.1 L. van Bergen
Een elektronische leeromgeving op het gebied van Medical PeaceWork
B5.2 R. Verbinnen
Het gebruik van ECTS door Medische Scholen en Faculteiten Geneeskunde in Europa onderzocht
B5.3 M. Wijnen-Meijer
De positie en terminologie van het schakeljaar: een internationale vergelijking
B5.4 KNMG Studentenplatform
Hoe denken geneeskundestudenten over de facultaire en universitaire voortgangstoets?
B5.5 M. Witkowska
Feedback: studenten willen meer!
B6.1 R.L. Hulsman
Gebruik van een Digitaal Portfolio voor Professioneel Gedrag van 1e jaars geneeskunde studenten in het AMC. Evaluatie van een pilot
B6.2 C. Aubry
Professioneel gedrag beoordelen: de invloed van een beoordelingsinstrument op het aanleren van professioneel gedrag
B6.3 H. Raghoebar-Krieger
De optimalisering van het concept ‘Professionaliteit’ voor de onderwijspraktijk
B6.4 F. Tromp
Construct validiteit van het EPRO-H instrument
C4.1 L.N.A. Willems
Spreekuurobservaties voor tweedejaars geneeskunde studenten ter introductie van het klinisch onderwijs
C4.2 R.P.C. Rijke
Het duale karakter van de Masteropleiding Physician Assistant- klinisch verloskundige (PA-KV) en studiebelasting
C4.3 A.J. ter Maten
Masteropleiding Advanced Nursing Practice gericht op de functie Nurse Practicioner: professionele ontwikkeling door een internationale studiereis
C4.4 G.D.C. de Clercq
Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de master in verpleegkundige- en vroedkundige wetenschappen
C5.1 DH Visser
Competente supervisor? Pilotstudie naar de kwaliteit van kinderartsen als supervisor in de perifere opleidingskliniek
C5.2 W.M. de Goede
Het gebruik van checklists bij het aanleren van de competenties samenwerking en communicatie aan aios Orthopedie
C5.3 I Wallenburg
Meningen en preferenties ten aanzien van de modernisering van de medische vervolgopleidingen
C5.4 E.C.T. Geijteman
Therapeutisch redeneren, van hiaat naar hypothetisch model
C6.1 V. de Clercq
Reflective Practice i.v.m. het bewegingsstelsel: een aanzet tot interdisciplinair cooperatief leren
C6.2 Z. de Jong (Prijswinnaar posterprijs)
Is grootschalig onderwijs even effectief als kleinschalig onderwijs? Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar het verschil tussen de effectiviteit van grootschalig en kleinschalig onderwijs in een 3e jaars blok geneeskunde
C6.3 C.A.M. de Wispelaere
Integratie van klinische, communicatieve en klinisch redeneervaardigheden via skillslabonderwijs
C6.4 L. Henneman
Praktijkcursus organisatie en functioneren van de gezondheidszorg: een Werkconferentie als onderwijsvorm

In 2006 was de hoofdorganisator Eugène Custers van het UMC Utrecht.
In 2008 was de hoofdorganisator Benno Bonke van het Erasmus MC.
In 2009 was de hoofdorganisator Griet Peeraer, Universiteit Antwerpen.