Vacature junior onderzoeker / secretaris NVMO ERB             


mei 2018

Doel van de functie en inbedding

De Ethical Review Board (ERB) beoordeelt namens de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) onderzoeksprotocollen op het gebied van medisch onderwijs. Het betreft o.a. onderzoek naar de studie geneeskunde, paramedische opleidingen en medische vervolgopleidingen in Nederland. Medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) van ziekenhuizen geven meestal aan dat dit onderzoek buiten hun beoordelingsterrein valt. Aangezien internationale tijdschriften voor medisch onderwijs vaak toch een verklaring van een ethische toetsingscommissie vragen, is de NVMO ERB in het leven geroepen. Hierin zitten medisch onderwijskundig onderzoekers, ethici, een jurist, een student lid en een AIOS lid. De commissie vergadert eens in de 6-8 weken en wordt ondersteund door twee secretarissen en een secretaresse.

De secretarissen hebben een onderlinge taakverdeling. Bij aanvang van de functie start je als “1e secretaris”. De focus ligt op de eerste beoordeling van de dossiers die binnenkomen en de communicatie met de onderzoekers. Zie onderstaand voor een uitgebreidere taakomschrijving. De focus van de “2e secretaris” ligt meer op beleidsmatig werk ter ondersteuning van de commissie. De huidige vacature betreft de functie van 1e secretaris, met in de toekomst evt. de doorschuifmogelijkheid naar de rol van 2e secretaris. 

 

Taken van de 1e secretaris NVMO ERB (tijdsinvestering 1-1,5 dag per week)

-        Eerste aanspreekpunt voor onderzoekers. De 1e secretaris is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van onderzoekers uit het onderwijsveld en het geven van advies t.a.v. toetsing.

-        Eerste beoordeling van onderzoeksvoorstellen/dossiers. De ca. 100 dossieraanvragen per jaar worden door de 1e secretaris beoordeeld op compleetheid en ethische aspecten. De secretaris stelt aanvullende vragen, beoordeelt de complexiteit van het onderzoek en of de onderzoeken op de agenda van de NVMO-ERB vergadering besproken moeten worden.

-        Correspondentie met onderzoekers vanuit de vergaderingen. De 1e secretaris communiceert aandachtspunten en vragen vanuit de commissievergaderingen naar de onderzoekers. De daaropvolgende reactie wordt vervolgens ook door de secretaris beoordeeld, en indien nodig nogmaals voorgelegd aan (een aantal van) de commissieleden.

-        Correspondentie met onderzoekers over weinig complexe dossiers. Daarnaast draagt de 1e secretaris zorg voor de afhandeling van onderzoeksvoorstellen met weinig complexe ethische vraagstukken in samenspraak met een kleine afvaardiging van de commissie.

 

Vaardigheden secretaris NVMO ERB

-        kennis van medisch onderwijsonderzoek
-        kennis van ethische aspecten van onderzoek
-        sterke communicatieve vaardigheden (ook schriftelijk)
-        goede leesvaardigheid in het Engels
-        stressbestending en flexibel
-        wenselijk: affiniteit met ICT oplossingen

De voorkeur gaat uit naar een jonge onderzoeker werkzaam in medisch onderwijs.


Vergoeding

Het betreft een detacheringsconstructie vanuit de eigen huidige werkgever. Er is een vaste vergoeding beschikbaar voor de werkgevende instantie. Deze is voor het profiel van een jonge onderzoeker afgestemd op een 0,2 fte aanstelling.

Meer informatie

Meer informatie over de NVMO Ethical Review Board vindt u op de website: http://www.nvmo.nl/ethische_toetsing_onderzoek .

Indien u nadere informatie over de vacature wenst, kunt u contact opnemen met mw. Lieselotte Postmes, secretaris NVMO ERB. Email: erb@nvmo.nl

Heeft u interesse in deze functie, stuurt u dan uw motivatiebrief en CV vóór 21 juni 2018 naar secretariaat@nvmo.nl t.a.v. de heer Dr. S.J. van Luijk (voorzitter van de NVMO ERB).