Commissielid ethicus NVMO Ethical Review Board


De NVMO Ethical Review Board is op zoek naar een ethicus voor de ethische toetsing van (bio)medisch onderwijskundig onderzoek.

De Ethical Review Board (ERB) beoordeelt namens de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) onderzoeksprotocollen op het gebied van medisch onderwijs. Het betreft o.a. onderzoek naar de studie geneeskunde, paramedische opleidingen en medische vervolgopleidingen in Nederland. Medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) van ziekenhuizen geven meestal aan dat dit onderzoek buiten hun beoordelingsterrein valt. Aangezien internationale tijdschriften voor medisch onderwijs vaak toch een verklaring van een ethische toetsingscommissie vragen, is de NVMO ERB in het leven geroepen. Hierin zitten medisch onderwijskundig onderzoekers, ethici, een jurist en een studentlid (meestal een geneeskundestudent).

De NVMO-ERB heeft per oktober 2018 een vacature voor een ethicus als lid van de commissie. De ethicus draagt bij aan het in kaart brengen van morele en ethische dilemma’s en de afweging ervan met betrekking tot het domein van medisch onderwijskundig onderzoek en geeft op die wijze mede vorm aan de besluitvorming binnen de commissie.  De ethicus plaatst daarbij de casuïstiek nadrukkelijk in de context van nationale en internationale richtlijnen en van de academische literatuur op het gebied van de research ethics.


Taak- en functieomschrijving

 • U beoordeelt samen met de commissie ethische aspecten van voorstellen voor medisch-onderwijsonderzoek.
 • Deelname aan en voorbereiding van de vergaderingen van de ethische toetsingscommissie van de NVMO-ERB, in aanloop naar vergaderingen per email reactie op enkele voorstellen voor onderwijsonderzoek.


Eisen

 • U bent academisch gevormd en hebt bij voorkeur een voltooide opleiding Wijsbegeerte, Theologie, (Bio)ethiek, Humanistiek of een (universitaire) masteropleiding op het gebied van ethiek.
 • U heeft interesse in en aantoonbare ervaring met wetenschappelijk onderzoek. Affiniteit met onderzoek op het gebied van medisch onderwijs is een pré.
 • U bent op de hoogte van de recente stand van zaken binnen de research ethics, zowel nationaal als internationaal.
 • U bent ongeveer 1 x per 6 weken beschikbaar voor vergaderingen in Utrecht. De vergaderingen duren ca. 2 uur. Omdat de leden van de commissie uit medische faculteiten uit het hele land komen en veel van hen een lange reistijd hebben, vergaderen we vrijwel altijd tussen 10 uur in de ochtend en 16 uur in de middag. Vergaderdata zijn ca. 4-6 maanden van tevoren bekend. Beschikbaarheid is noodzakelijk en een aandachtspunt bij de sollicitatie.
 • Van u wordt verwacht de vergaderingen goed voor te bereiden (ongeveer 6 uur voorbereidingstijd afhankelijk van de hoeveelheid protocollen) en actief deel te nemen aan de vergaderingen (2 uur). Daarnaast wordt van u verwacht dat u tussen vergaderingen door ook enkele vragen beantwoordt van de secretarissen of een dossier beoordeelt (ongeveer 1 a 2 uur per 6-weekse cyclus).
 • Incidenteel wordt op u een beroep gedaan om extra activiteiten op zich te nemen, bijvoorbeeld om mee te denken over brede ethische thema’s buiten reguliere commissievergaderingen om.
 • De aanstelling is voor 3 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.


Wij bieden

 • Er is voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen vanuit de NVMO een vergoeding beschikbaar in de vorm van vacatiegeld (150 euro per deelgenomen vergadering)
 • Er is reiskostenvergoeding beschikbaar.


Meer informatie

Meer informatie over de NVMO Ethical Review Board vindt u op de website: http://www.nvmo.nl/ethische_toetsing_onderzoek.

Indien u nadere informatie over de vacature wenst, kunt u contact opnemen met drs. Lieselotte Postmes, secretaris NVMO ERB

Email: erb@nvmo.nl
Telefoonnummer: 088 75 56819

Heeft u interesse in deze functie, stuurt u dan uw motivatiebrief en CV vóór maandag 24 september 2018 naar erb@nvmo.nl t.a.v. de heer Dr. S.J. van Luijk (voorzitter van de NVMO ERB).