Commissielid onderwijskundige NVMO-ERB


De NVMO Ethical Review Board (NVMO-ERB) is op zoek naar een onderwijskundige voor de ethische toetsing van (bio)medisch onderwijskundig onderzoek.

De Ethical Review Board (ERB) beoordeelt namens de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) onderzoeksprotocollen op het gebied van medisch onderwijs. Het betreft o.a. onderzoek naar de studie geneeskunde, paramedische opleidingen en medische vervolgopleidingen in Nederland. Medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) van ziekenhuizen geven meestal aan dat dit onderzoek buiten hun beoordelingsterrein valt. Aangezien internationale tijdschriften voor medisch onderwijs vaak toch een verklaring van een ethische toetsingscommissie vragen, is de NVMO-ERB in het leven geroepen. Hierin zitten medisch onderwijskundig onderzoekers, ethici, een jurist en een studentlid (meestal een geneeskundestudent).

De NVMO-ERB heeft per december 2019 een vacature voor een onderwijskundige als lid van de commissie. De onderwijskundige draagt bij aan het in kaart brengen van ethische dilemma’s en de afweging ervan, met betrekking tot het domein van medisch onderwijskundig onderzoek. Ook geeft de onderwijskundige mede vorm aan de besluitvorming binnen de commissie.  

Taak- en functieomschrijving

 • U beoordeelt samen met de commissie ethische aspecten van voorstellen voor medisch-onderwijsonderzoek.
 • U neemt deel aan de vergaderingen van de ethische toetsingscommissie van de NVMO-ERB (acht keer per jaar) en u bereidt deze voor.
 • U wordt af en toe gevraagd om, per e-mail, te reageren op voorstellen voor onderwijsonderzoek in aanloop naar de vergaderingen.


Vereisten

 • U bent academisch gevormd en hebt bij voorkeur een voltooide masteropleiding onderwijskunde, of ervaring op het gebied van onderwijskunde (al dan niet binnen medisch onderwijs).
 • U heeft interesse in- en aantoonbare ervaring met wetenschappelijk onderzoek. Affiniteit met onderzoek op het gebied van medisch onderwijs is een pré.
 • U bent 8 keer per jaar beschikbaar voor vergaderingen in Utrecht. De vergaderingen duren ca. 3 uur en vinden meestal op donderdag plaats. Omdat de leden van de commissie van medische faculteiten uit het hele land komen en veel van hen een lange reistijd hebben, vergaderen we meestal ergens tussen 12.00 en 16.00 uur. Vergaderdata zijn ca. 4-6 maanden van tevoren bekend. Beschikbaarheid is noodzakelijk en een aandachtspunt bij de sollicitatie.
 • Van u wordt verwacht de vergaderingen goed voor te bereiden (ongeveer 6 uur voorbereidingstijd, afhankelijk van de hoeveelheid protocollen) en actief deel te nemen aan de vergaderingen. Daarnaast wordt van u verwacht dat u tussen vergaderingen door enkele vragen beantwoordt van de secretarissen, of een dossier buiten de vergadering om beoordeelt (ongeveer 1 a 2 uur per 6-weekse cyclus).
 • Incidenteel wordt op u een beroep gedaan om extra activiteiten op u te nemen, bijvoorbeeld om mee te denken over bredere thema’s buiten reguliere commissievergaderingen om.
 • De aanstelling is voor 3 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.


Wij bieden

 • Er is voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen vanuit de NVMO een vergoeding beschikbaar in de vorm van vacatiegeld (150 euro per deelgenomen vergadering).
 • Er is reiskostenvergoeding beschikbaar.


Indien u nadere informatie over de vacature wenst, kunt u contact opnemen met Anne Bremer, secretaris NVMO-ERB via erb@nvmo.nl.

Heeft u interesse in deze functie, stuurt u dan uw motivatiebrief en CV uiterlijk 23 oktober 2019 naar erb@nvmo.nl t.a.v. de heer Dr. S.J. van Luijk (voorzitter van de NVMO-ERB).

Meer informatie
Meer informatie over de NVMO Ethical Review Board vindt u op de website: http://www.nvmo.nl/ethische_toetsing_onderzoek.


Faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW)
Universiteit Twente


Projectmanager Life Long Learning (0,8 – 1,0 fte)


Functieomschrijving


De faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) van de Universiteit Twente verzorgt de opleidingen Biomedische Technologie, Gezondheidswetenschappen en Technische Geneeskunde. Tezamen met het gezondheidszorg gerelateerde wetenschappelijk onderzoek zijn deze opleidingen ondergebracht binnen het Technisch Medisch (TechMed) Centrum.
Doel van deze opleidingen is het verbeteren van de gezondheidszorg en daartoe is er binnen het Centrum een geavanceerd simulatiecentrum opgezet. Dit simulatiecentrum speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van Life Long Learning georganiseerd in de TechMed Academy. Doel van deze academy is het op persoonlijke wijze scholen op het gebied van het ontwerp, de ontwikkeling en de toepassing van technologie in de gezondheidszorg. Hiertoe wordt intensief samengewerkt met diverse ziekenhuizen, bedrijven en beroepsverenigingen. In dit kader is er een vacature voor een Projectmanager Life Long Learning (0,8 - 1,0 fte).

Taken
Binnen het postacademisch onderwijsprogramma richt u zich op het implementeren van beleid en draagt u bij aan de totstandkoming van (persoonsgerichte) onderwijsmodules, trainingsprogramma’s en cursussen voor en deels in nauwe samenwerking met externe partijen, zoals ziekenhuizen en het bedrijfsleven. U coördineert hierbij de planning en uitvoering van het cursus- en trainingsaanbod, levert input aan het bedrijfsplan, en draagt bij aan de acquisitie & marketing. Tevens draagt u zorg voor de kwaliteit van het postacademische onderwijs.

Profiel

 • U heeft een academisch werk- en denkniveau.
 • U heeft gedegen kennis van en enkele jaren ervaring met het ontwikkelen en vermarkten van onderwijs, bij voorkeur gericht op life long learning.
 • U heeft kennis van en ervaring in de gezondheidszorg en affiniteit met technologie.
 • U heeft ervaring of affiniteit met innovatieve didactische werkvormen.
 • U bent sociaal vaardig, kunt goed projectmatig werken, bent een teamplayer en u bent creatief in het vinden van oplossingen.
 • U communiceert doeltreffend. U beschikt naast het Nederlands over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Engels.
 • U beschikt over commercieel inzicht en beschikt over de juiste klantgerichte eigenschappen.


Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Mevr. Heleen Miedema, opleidingsdirecteur, telefoon 053 489 3300 / e-mail: h.a.t.miedema@utwente.nl
Dhr. Sebastiaan Waanders, afdelingshoofd TechMed infra, telefoon 053 4893664 / email: s.waanders@utwente.nl

Uw sollicitatie vergezeld van een curriculum vitae kunt u tot 15 oktober a.s. versturen via onderstaande link.

Ons aanbod

U komt te werken in een uitdagende en boeiende werkomgeving die ruimte biedt aan uw eigen ideeën en initiatieven.
De omvang van de functie bedraagt 32 tot 38 uur per week.
Het betreft een functie voor de duur van een jaar.
Uw salaris bedraagt, afhankelijk van uw opleiding en ervaring, maximaal € 5656,-- bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling.

De organisatie

Universiteit Twente. Dat is menswetenschappen en technologie. High tech en human touch. Onderwijs en onderzoek die er toe doen. Nieuwe technologie als aanjager voor verandering, vernieuwing en vooruitgang in de samenleving. De Universiteit Twente is de enige campusuniversiteit in Nederland, verdeeld over vijf faculteiten verzorgen we ruim vijftig opleidingen. De Universiteit Twente heeft veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en talentvolle onderzoekers krijgen de ruimte voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.

Binnen de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente zijn ongeveer 700 medewerkers en ruim 2000 studenten betrokken bij onderwijs en onderzoek op de gebieden chemie, processen, materialen, optica en bio- en vloeistoffysica. De onderzoekers verrichten, veelal deel uitmakend van onderzoeksinstituten, onderzoek dat nationaal en internationaal in hoog aanzien staat. De faculteit werkt intensief samen met industriële partners en onderzoekers in binnen- en buitenland en verricht veel onderzoek voor externe opdrachtgevers en financiers. Een krachtige stimulans gaat uit van de vele jonge onderzoekers die als promovendus en postdoc innovatief onderzoek verrichten.

Klik HIER om te solliciteren.