Vacature Universitair Medisch Centrum Groningen
Raad van Bestuur, vacature 170447

Prodecaan Onderwijs en Opleiding

In het voorjaar van 2018 komt de positie van prodecaan onderwijs en opleiding in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) vacant. In het huidige besturingsmodel van het UMCG heeft de prodecaan voor zijn rol in het academisch onderwijs het mandaat van de decaan / Raad van Bestuur (RvB). De prodecaan legt hiervoor verantwoording af aan de decaan. De prodecaan is namens de decaan / RvB verantwoordelijk voor de inhoudelijke en bestuurlijke aspecten van het universitair onderwijs en de medische vervolgopleidingen.

Tevens is de prodecaan verantwoordelijk voor de vanuit het UMCG aangeboden zorgopleidingen. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met de hoofden en opleiders van de praktijken (UMCG en regio) en de zorg- en onderwijsinstellingen. Ook is de prodecaan mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de visie ‘levenslang leren’ voor alle professionals/medewerkers in het UMCG.

De uitvoering en ondersteuning van het academisch onderwijs is momenteel belegd bij het Onderwijs Instituut (OWI) en wat betreft de overige opleidingstaken bij het Wenckebach Instituut (WI). Een integratie van deze instituten, met daarbij een directere aansturing van de beoogde organisatievorm door de prodecaan onderwijs en opleiding, wordt momenteel uitgewerkt.

Voor de complete advertentie, klik hier.