Vacature voorzitter NVMO 2020-2023
met eventueel verlenging voor een periode van 3 jaar.

Binnen de NVMO is het de gewoonte de procedure voor de benoeming van de voorzitter reeds een jaar voor het vertrek van de residerende voorzitter in gang te zetten om activiteiten en kennis op een warme manier over te dragen.

De bestuurstermijn van onze huidige voorzitter, prof.dr. Fedde Scheele, loopt per november 2020 statutair af. In lijn met bovenstaande zoeken wij dus op korte termijn een aankomend voorzitter voor de NVMO, welke per november 2020 formeel de taken van de voorzitter over kan nemen.

Voor deze positie zoeken wij een bevlogen collega op het gebied van medisch onderwijs en opleiden, die de vereniging in de komende periode verder kan professionaliseren, met behoud van de sociale betrokkenheid van de leden.

Functie-eisen

De voorzitter geeft leiding aan het algemeen bestuur van de vereniging, in collegiale samenspraak met de penningmeester en secretaris van de vereniging. Hierbij worden zij ondersteund door het bestuurssecretariaat. De voorzitter is het gezicht van de vereniging naar de leden en naar (inter)nationale partners en partijen. Hij/zij:

 • Is actief lid van de NVMO, met sterke betrokkenheid bij het medisch onderwijs/ de opleiding
 • Is een ervaren bestuurder met een visie op de benodigde professionalisering van de NVMO
 • Heeft een groot internationaal netwerk op het gebied van onderwijs en opleiden
 • Heeft sterke communicatieve vaardigheden en is in staat verbindend op te treden tussen leden, werkgroepen en bestuur
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar voor tenminste 3 bestuursvergaderingen, werkgroependag, promovendidag, vergaderingen van het DB (telefonisch) en congresbezoeken. 

De functie is onbezoldigd. Bestuursleden krijgen gratis toegang tot het jaarlijkse NVMO congres.

In verband met de Algemene Ledenvergadering op 22 november tijdens het NVMO Congres, ontvangt het Dagelijks Bestuur reacties graag binnen een week op secretariaat@nvmo.nl.

 Vacature junior onderzoeker/secretaris NVMO ERB januari 2020Doel van de functie en inbedding

De Ethical Review Board (ERB) beoordeelt namens de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) onderzoeksprotocollen op het gebied van medisch onderwijs. Het betreft o.a. onderzoek naar de studie geneeskunde, paramedische opleidingen en medische vervolgopleidingen in Nederland. Medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) van ziekenhuizen geven meestal aan dat dit onderzoek buiten hun beoordelingsterrein valt. Aangezien internationale tijdschriften voor medisch onderwijs vaak toch een verklaring van een ethische toetsingscommissie vragen, is de NVMO ERB in het leven geroepen. Hierin zitten medisch onderwijskundig onderzoekers, een ethicus, een jurist, een studentlid en een AIOS lid. De commissie vergadert eens in de 6-8 weken (8 keer per jaar) en wordt ondersteund door twee secretarissen.

De secretarissen hebben een onderlinge taakverdeling. Bij aanvang van de functie start je als “eerste secretaris”. De focus ligt op de eerste beoordeling van de dossiers die binnenkomen en de communicatie met de onderzoekers. Zie onderstaand voor een uitgebreidere taakomschrijving. De focus van de “tweede secretaris” ligt meer op beleidsmatig werk ter ondersteuning van de commissie. Het ligt in de verwachting dat beide functies na 1 augustus 2020 worden opgeheven en worden omgezet in een nog nader te beschrijven nieuwe functie.


Taken van de eerste secretaris NVMO ERB
(tijdsinvestering 1 dag per week):

 • Eerste aanspreekpunt voor onderzoekers: de eerste secretaris is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van onderzoekers uit het onderwijsveld en het geven van advies t.a.v. toetsing.
 • Eerste beoordeling van onderzoeksvoorstellen/dossiers: de ca. 100 dossieraanvragen per jaar worden door de eerste secretaris beoordeeld op onder meer compleetheid en ethische aspecten. De secretaris stelt aanvullende vragen, beoordeelt de complexiteit van het onderzoek en of de onderzoeken op de agenda van de NVMO-ERB vergadering besproken moeten worden.
 • Correspondentie met onderzoekers na de vergaderingen: de eerste secretaris communiceert aandachtspunten en vragen vanuit de commissievergaderingen naar de onderzoekers. De daaropvolgende reactie wordt vervolgens ook door de secretaris beoordeeld, en indien nodig nogmaals voorgelegd aan (een aantal van) de commissieleden.
 • Correspondentie met onderzoekers over weinig complexe dossiers: daarnaast draagt de eerste secretaris zorg voor de afhandeling van onderzoeksvoorstellen met weinig complexe ethische vraagstukken, in samenspraak met een kleine afvaardiging van de commissie.
 • Opstellen van de agenda voor de vergadering: samen met de tweede secretaris.
 • Overleg over voortgang en knelpunten met de tweede secretaris en voorzitter: er is regelmatig overleg tussen de eerste en tweede secretaris en de voorzitter.


Vaardigheden secretaris NVMO ERB

 • Affiniteit met medisch onderwijsonderzoek
 • Affiniteit met ethische aspecten van onderzoek
 • Sterke communicatieve vaardigheden (ook schriftelijk)
 • Goede leesvaardigheid in het Engels
 • Stressbestending en flexibel

De voorkeur gaat uit naar een onderzoeker werkzaam in medisch onderwijs. Maar bent u dit niet, en denkt u toch een goede invulling te kunnen geven aan deze functie, aarzel dan niet om te solliciteren!

Aanstelling

Het betreft een tijdelijke aanstelling van 1 januari tot 1 juli 2020, met mogelijkheden tot verlenging.

Vergoeding
Het betreft een detacheringsconstructie vanuit de eigen huidige werkgever. Er is een vaste vergoeding beschikbaar voor de werkgevende instantie. Deze is voor het profiel van een onderzoeker afgestemd op een 0,2 fte aanstelling.

Meer informatie
Meer informatie over de NVMO Ethical Review Board vindt u op de website: http://www.nvmo.nl/ethische_toetsing_onderzoek.
Indien u nadere over de vacature wenst, kunt u contact opnemen met mw. Anne Bremer, secretaris NVMO ERB. Email: erb@nvmo.nl.

Heeft u interesse in deze functie, stuur dan uw motivatiebrief en CV voor 25 november 2019 naar erb@nvmo.nl, t.a.v. de heer Dr. S. J. van Luijk (voorzitter van de NVMO ERB).

 

Commissielid onderwijskundige NVMO-ERB


De NVMO Ethical Review Board (NVMO-ERB) is op zoek naar een onderwijskundige voor de ethische toetsing van (bio)medisch onderwijskundig onderzoek.

De Ethical Review Board (ERB) beoordeelt namens de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) onderzoeksprotocollen op het gebied van medisch onderwijs. Het betreft o.a. onderzoek naar de studie geneeskunde, paramedische opleidingen en medische vervolgopleidingen in Nederland. Medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) van ziekenhuizen geven meestal aan dat dit onderzoek buiten hun beoordelingsterrein valt. Aangezien internationale tijdschriften voor medisch onderwijs vaak toch een verklaring van een ethische toetsingscommissie vragen, is de NVMO-ERB in het leven geroepen. Hierin zitten medisch onderwijskundig onderzoekers, ethici, een jurist en een studentlid (meestal een geneeskundestudent).

De NVMO-ERB heeft per december 2019 een vacature voor een onderwijskundige als lid van de commissie. De onderwijskundige draagt bij aan het in kaart brengen van ethische dilemma’s en de afweging ervan, met betrekking tot het domein van medisch onderwijskundig onderzoek. Ook geeft de onderwijskundige mede vorm aan de besluitvorming binnen de commissie.  

Taak- en functieomschrijving

 • U beoordeelt samen met de commissie ethische aspecten van voorstellen voor medisch-onderwijsonderzoek.
 • U neemt deel aan de vergaderingen van de ethische toetsingscommissie van de NVMO-ERB (acht keer per jaar) en u bereidt deze voor.
 • U wordt af en toe gevraagd om, per e-mail, te reageren op voorstellen voor onderwijsonderzoek in aanloop naar de vergaderingen.


Vereisten

 • U bent academisch gevormd en hebt bij voorkeur een voltooide masteropleiding onderwijskunde, of ervaring op het gebied van onderwijskunde (al dan niet binnen medisch onderwijs).
 • U heeft interesse in- en aantoonbare ervaring met wetenschappelijk onderzoek. Affiniteit met onderzoek op het gebied van medisch onderwijs is een pré.
 • U bent 8 keer per jaar beschikbaar voor vergaderingen in Utrecht. De vergaderingen duren ca. 3 uur en vinden meestal op donderdag plaats. Omdat de leden van de commissie van medische faculteiten uit het hele land komen en veel van hen een lange reistijd hebben, vergaderen we meestal ergens tussen 12.00 en 16.00 uur. Vergaderdata zijn ca. 4-6 maanden van tevoren bekend. Beschikbaarheid is noodzakelijk en een aandachtspunt bij de sollicitatie.
 • Van u wordt verwacht de vergaderingen goed voor te bereiden (ongeveer 6 uur voorbereidingstijd, afhankelijk van de hoeveelheid protocollen) en actief deel te nemen aan de vergaderingen. Daarnaast wordt van u verwacht dat u tussen vergaderingen door enkele vragen beantwoordt van de secretarissen, of een dossier buiten de vergadering om beoordeelt (ongeveer 1 a 2 uur per 6-weekse cyclus).
 • Incidenteel wordt op u een beroep gedaan om extra activiteiten op u te nemen, bijvoorbeeld om mee te denken over bredere thema’s buiten reguliere commissievergaderingen om.
 • De aanstelling is voor 3 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.


Wij bieden

 • Er is voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen vanuit de NVMO een vergoeding beschikbaar in de vorm van vacatiegeld (150 euro per deelgenomen vergadering).
 • Er is reiskostenvergoeding beschikbaar.


Indien u nadere informatie over de vacature wenst, kunt u contact opnemen met Anne Bremer, secretaris NVMO-ERB via erb@nvmo.nl.

Heeft u interesse in deze functie, stuurt u dan uw motivatiebrief en CV uiterlijk 23 oktober 2019 naar erb@nvmo.nl t.a.v. de heer Dr. S.J. van Luijk (voorzitter van de NVMO-ERB).

Meer informatie
Meer informatie over de NVMO Ethical Review Board vindt u op de website: http://www.nvmo.nl/ethische_toetsing_onderzoek.