Wetenschappelijke verenigingen

 

Academy of Medical Educators
Association of American Medical Colleges (AAMC)
Association of Medical Association in Europe (AMEE)
Arts in spe
Association for the Study of Medical Education (ASME)
Association of Standardized Patient Educators (ASPE)
Canadian Association for Medical Education CAME
CanMEDS
College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG)
Dutch Society of Simulation in Health Care (DSSH)
Geneeskundestudent
International Association of Science Educators (IAMSE)
Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG)
Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO)
MedEdPortal
MedEdWorld
MedischOnderwijs.nl
Modernisering Medische Vervolgopleidingen
Multisourcefeedback.nl
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Nederlands Genootschap van Maag-, Darm- en Leverartsen
Nederlands Huisartsen Genootschap
Nederlandsche Internisten Vereeniging
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
Nederlandse Orthopaedische Vereniging
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Physische Geneeskunde
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Vereniging Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd Halsgebied
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen
Nederlandse Vereniging voor Neurologie
Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Nederlandse Vereniging voor Pathologie
Nederlandse Vereniging voor Plastische en Reconstructieve Chirurgie
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Nederlandse Vereniging voor Radiologie
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
Nederlandse Vereniging voor Urologie
Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)