Vacature studentlid NVMO Ethical Review Board                          


De NVMO Ethical Review Board is op zoek naar een nieuw studentlid

De Ethical Review Board (ERB) beoordeelt namens de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) onderzoeksprotocollen op het gebied van (bio)medisch onderwijs. Het betreft o.a. onderzoek naar de studie geneeskunde, paramedische opleidingen, medische vervolgopleidingen en biomedische wetenschappen. In Nederland geven medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) van ziekenhuizen meestal aan dat dit onderzoek buiten hun beoordelingsterrein valt. Aangezien internationale tijdschriften voor medisch onderwijs vaak toch een verklaring van een ethische toetsingscommissie vragen, is de NVMO ERB in het leven geroepen. De commissie streeft naar een diverse commissie met medisch onderwijskundig onderzoekers, ethici, een jurist, AIOS lid en een studentlid. De commissie vergadert eens in de 6-8 weken en wordt ondersteund door twee secretarissen en een secretaresse.

De NVMO-ERB heeft per januari 2019 een vacature voor een studentlid van de commissie. De aanwezigheid van een studentlid is belangrijk voor het goed laten verlopen van de ethische toetsing, specifiek de ethische toetsing van onderzoek waaraan studenten van de verschillende (bio)medische opleidingen deelnemen. Voor jou is het een goede manier om meer te leren over medisch-onderwijskundig onderzoek en de ethische aspecten daarvan. 

 

Taak- en functieomschrijving

  • Je beoordeelt samen met de commissie ethische aspecten van voorstellen voor medisch-onderwijsonderzoek.
  • Je belicht daarbij in het bijzonder het perspectief van studenten uit de verschillende (bio)medische opleidingen. 

 

Eisen

  • Je bent student in een (bio)medische studie.
  • Je hebt een interesse in onderwijs en onderzoek en de ethische aspecten die hieraan gebonden zijn. 
  • Je bent ongeveer 1 x per 6 weken beschikbaar voor vergaderingen in Utrecht. De vergaderingen duren ca. 2 uur en vinden plaats op de donderdag. Omdat de leden van de commissie uit medische faculteiten uit het hele land komen en veel van hen een lange reistijd hebben, vergaderen we vrijwel altijd tussen 10 uur in de ochtend en 16 uur in de middag. Vergaderdata zijn ca. 4-6 maanden van tevoren bekend. Beschikbaarheid is noodzakelijk en een aandachtspunt bij de sollicitatie. De vergaderdata van 2019 zijn onlinete vinden. 
  • Er wordt van je verwacht dat je de vergaderingen goed voorbereidt (ongeveer 6-8 uur voorbereidingstijd afhankelijk van de hoeveelheid protocollen) en actief deel te nemen aan de vergaderingen (2 uur). Daarnaast word je geacht om tussen vergaderingen door ook enkele vragen te beantwoorden van de secretarissen of een dossier mee te beoordelen (ongeveer 1 à 2 uur per 6-weekse cyclus). 
  • Incidenteel wordt er een beroep gedaan om extra activiteiten op zich te nemen, bijvoorbeeld over de werkwijze van de commissie of brede ethische thema’s buiten reguliere commissievergaderingen om. 
  • De aanstelling is voor 3 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.

 

Wij bieden

  • Er is voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen vanuit de NVMO een vergoeding beschikbaar in de vorm van vacatiegeld. 
  • Reiskosten worden vergoed (o.b.v. 2klasse OV). 

 

Meer informatie

Meer informatie over de NVMO Ethical Review Board is te vinden op de website: http://www.nvmo.nl/ethische_toetsing_onderzoek.

Indien je meer informatie over de vacature wil, kan je contact opnemen met het huidig studentlid, Ragna Rood:

Email: R.Rood@students.uu.nl
Telefoonnummer: 06-81567166


Heb je interesse in deze functie, stuurt dan je motivatiebrief en CV vóór 11 december naar erb@nvmo.nlt.a.v. de heer Dr. S.J. van Luijk (voorzitter van de NVMO ERB). 

De sollicitaties bestaan uit een brievenronde en een gesprek. De sollicitatiegesprekken worden gehouden op donderdag 13 december 2018 in het Hijmans van den Berghgebouw, Universiteitsweg 98, Utrecht.