Ethische toetsing onderwijsonderzoek

 

De Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) stimuleert goed wetenschappelijk onderzoek van medisch onderwijs, en hecht daarom belang aan ethische toetsing van onderzoeksplannen alvorens deze worden uitgevoerd. Ook is er een tendens waarbij wetenschappelijke tijdschriften in toenemende mate vragen of het onderzoek, waarover een manuscript wordt aangeboden, ethische toetsing heeft ondergaan.  De NVMO heeft daarom een protocol en procedure voor ethische toetsing van medisch onderwijsonderzoek ontworpen en een commissie aangesteld die deze ethische toetsing uitvoert, de NVMO Ethical Review Board (ERB).   


 Leden NVMO Ethical Review Board

Dr. S.J. van Luijk (Maastricht UMC), voorzitter
A.E. Bremer BA (Radboudumc), secretaris
L.M.L.M. Postmes MD (UMC Utrecht), secretaris
Dr. E. de Groot (UMC Utrecht)
Dr. K.D. Könings (Maastricht University)
Dr. A.N. Raat (UMCG)

R. Rood BSc (UMC Utrecht)
Mr. M. Peels-Nooter, jurist
Dr. T. Schutte (VUmc)
Dr. A.Wouters (VUmc)
N. Delissen, ethicus


Email: erb@nvmo.nl


 Vergaderingen 2018-2019

Datum vergadering             

Uiterste datum voor indienen van onderzoek  

17 oktober 2018 26 september 2018
13 december 2018 22 november 2018
31 januari 2019 10 januari 2019
14 maart 2019 21 februari 2019
25 april 2019 4 april 2019
6 juni 2019 16 mei 2019
11 juli 2019 20 juni 2019
5 september 2019 15 augustus 2019
24 oktober 2019 3 oktober 2019
12 december 2019 21 november 2019

  


De procedure

U kunt een onderzoek indienen voor ethische toetsing en laten beoordelen voor de aanvang van het onderzoek (dus voordat u start met het uitnodigen van deelnemers en start met de dataverzameling). De ERB beoordeelt geen onderzoeken retrospectief, of onderzoeken die al starten als de ethische toetsing nog niet is afgerond. 

Op de subpagina’s van  deze website vindt u informatie over het indienen van een aanvraag met betrekking tot 1) de procedure bij het indienen van een aanvraag, en 2) het beleid van de NVMO ERB in een aantal beschreven situaties. Deze informatie wordt regelmatig van een update voorzien. U kunt dit deze informatie raadplegen bij de voorbereiding van uw aanvraag.

Als u een aanvraag start maakt u een digitaal dossier aan waarna u met de toetsingsaanvraag kan starten. Allereerst dient u een aantal vragen te doorlopen. De vragen staan ter inzage ook in een apart document op de website.  U dient alle vragen te beantwoorden, het systeem leidt u automatisch verder. Leest u alstublieft de toelichting bij de vragen goed door. Afhankelijk van uw antwoorden komt uw aanvraag terecht in de verschillende categorieën.

De procedure voor ethische toetsing van de NVMO kent maximaal vier delen.

  1. Automatische Review A: Het eerste deel bevat gesloten vragen die een selectie maken van de aanvragen, en sluit aanvragen uit die niet bij de commissie thuishoren omdat zij buiten het domein van de commissie vallen.
  2. Automatische Review B: Het tweede deel betreft studies die wel binnen het domein van de commissie vallen maar geen verdere toetsing behoeven.
  3. Beperkte Review C: Het derde deel betreft studies die een beperkte review moeten ondergaan, afhankelijk van de antwoorden op een aantal vragen. Een beperkte review bestaat uit schriftelijke vragen en een beperkte beoordeling door een afvaardiging van de commissie, waarbij o.a. gelet wordt op de wijze waarop informed consent wordt gevraagd. Hierna kan de review afgerond worden, of wordt het onderzoek doorgeschoven naar het vierde deel.
  4. Volledige Review D: Het vierde deel, een volledige review vindt plaats voor studies waarvoor meer overleg nodig is over de ethische voorwaarden of studies waarvoor na een beperkte review is bepaald dat een vergadering van de toetsingscommissie noodzakelijk is.

Bij een beperkte en volledige review zult u gevraagd worden om een de volgende documenten in uw digitale dossier te uploaden:

  • uw onderzoeksprotocol en eventuele bijlagen zoals vragenlijsten/interviewprotocollen;
  • uw informatiebrief (of –brieven) voor deelnemers aan het onderzoek;
  • het informed consent formulier (of de – formulieren) voor deelnemers aan het onderzoek.


Op deze website vindt u voorbeelden van deze documenten, die weergeven wat de  verwachtingen zijn van de NVMO ERB met betrekking tot uw aanvraag. We adviseren u om deze voorbeelddocumenten te gebruiken bij het schrijven en indienen van uw aanvraag. Het heeft de voorkeur om dezelfde lay-out aan te houden.

Na afronden van de toetsing ontvangt u een brief met de uitkomst van de toetsing, specifiek voor uw onderzoek. Deze brief kunt u gebruiken als verklaring voor de tijdschriften die daar om vragen. Bij deel 1 en 2 zult u direct een brief ontvangen. Deel 3 heeft een doorlooptijd van 2 tot 3 weken (mits er geen nadere correspondentie vereist is), deel 4 van ongeveer 8 weken. De tijd die onderzoekers nodig hebben voor het beantwoorden van aanvullende vragen telt niet mee bij de doorlooptijd. Uit ervaring blijkt dat de doorlooptijd kan oplopen doordat er vragen gesteld worden door de commissie en de onderzoekers tijd nodig hebben om deze te beantwoorden. Houd u hier a.u.b. rekening mee bij het indienen en start dus tijdig met de procedure.

 


 Kosten

 Indien u gebruik maakt van het ERB toetsingssysteem brent dit kosten met zich mee. De kosten variëren en zijn afhankelijk van de categorie waarin uw aanvraag valt. Deze categorie wordt bepaald door uw antwoorden op de vragen. Gedurende het doorlopen van het toetsingssysteem krijgt u te zien op welke kosten u moet rekenen. Lees hier meer over de kosten.

 


 Klik hier voor toegang tot de aanvraagmodule