Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs

 

Secretariaat

M. Sterman Vleeschdraager
p.a. Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding
Onderwijscentrum
UMC Utrecht

Email

Voor vragen over de vereniging (Mw M. Sterman) secretariaat@nvmo.nl
Telefoon: 088 755 9911
Voor vragen over de website (Mw M. Sakkers) webmaster@nvmo.nl
Telefoon: 088 755 3450

Bezoekadres

Hijmans van den Bergh Gebouw
Universiteitsweg 98
3584 CG Utrecht

Postadres

Postbus 85500, Huispost HB 4.05
3508 GA Utrecht

Bankrekening

ING              3146521 ten name van de NVMO te Utrecht.
IBAN:           NL80 INGB 0003146521
BIC/SWIFT:  INGBNL2A

Twitter