Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs

 

Secretariaat

M. Sterman Vleeschdraager
p.a. Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding
Onderwijscentrum
UMC Utrecht

Email

Voor vragen over de vereniging (Mw M. Sterman) secretariaat@nvmo.nl
Telefoon: 088 755 9911

Postadres

Postbus 85500, Huispost HB 4.05
3508 GA Utrecht

Bankrekening

ING              3146521 ten name van de NVMO te Utrecht.
IBAN:           NL80 INGB 0003146521
BIC/SWIFT:  INGBNL2A

Twitter